Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Rewitalizacja

Warsztaty

16 września br.przeprowadzony został warsztat diagnostyczny ukierunkowany na pogłębienie i podsumowanie wstępnych wyników diagnozy gminy, badania ankietowanego mieszkańców i wstępne określenie obszarów kryzysowych w gminie.

W warsztacie, moderowanym przez ekspertów zewnętrznych (Mirosław Olczak, Grzegorz Dziarski), uczestniczyli radni, kierownictwo Gminy na czele z Wójtem Gminy, mieszkańcy, pracownicy Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką komunalną, pomocą społeczną i kulturą oraz przedsiębiorcy.

Przekazywane informacje i dyskusja o poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy w obszarach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym), pozwoliły uzupełnić dotychczas pozyskane informacje i dane oraz umiejscowić je w kontekście szans oraz zagrożeń rozwojowych a także potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności: mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników samorządowych.

Z uwagi na przedmiot warsztatu uczestnicy koncentrowali się na problemach i obszarach występowania negatywnych zjawisk demograficznych, ubóstwa i bezrobocia, brakach infrastrukturalnych, niskiej aktywności środowisk lokalnych, wykluczenia społecznego, ładu przestrzennego oraz zagrożenia dla środowiska w niektórych obszarach, wynikającego z podejmowanej lub planowanej działalności gospodarczej.

Warsztat potwierdził potrzeby i problemy zgłaszane na zebraniach wiejskich oraz wnioski płynące z diagnozy faktograficznej, w tym analiz wskaźnikowych i statystycznych.

W dniach 25-26 października 2016 r. zorganizowano wyjazd studyjny pokazujący dobre praktyki rewitalizacyjne do miasta Żyrardów. Miasto Żyrardów zostało wybrane ze względu na bogate doświadczenia wdrażania od 2004 r. procesów i projektów rewitalizacyjnych oraz udział w projekcie modelowym „Modelowa rewitalizacja miast”, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Głównym punktem wizyty były spotkania z Prezydentem Miasta oraz Dyrektorem nowoutworzonego Wydziału Rewitalizacji Miasta.

Przedmiotem rozmów były dotychczasowe doświadczenia rewitalizacyjne Żyrardowa oraz trwające obecnie prace zw. z modelową rewitalizacją, w tym zagadnień dotyczących spójności diagnozy z kierunkami i zadaniami rewitalizacyjnymi oraz pełnego uwzględnienia zagadnień społecznych  w projektach ukierunkowanych na rozwój i modernizację infrastruktury. Przedstawiciele miasta dzielili się doświadczeniami i odpowiadali na pytanie dotyczące m.in. renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych w centrum miasta, zmian funkcjonalno-przestrzennych spowodowanych realizowanymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz skalą potrzeb i sposobami ich rozwiązywanie na najbliższej perspektywie do 2020 r.

Drugą cześć wizyty poświęcono na prowadzenie wizji lokalnych obiektów dotychczas zrewitalizowanych, w tym Resursy miejskiej oraz parku miejskiego oraz pokazania wszystkich obiektów zlokalizowanych na obszarze przewidzianym do rewitalizacji i ujętych w planach rewitalizacyjnych w kontekście przywrócenia zaniedbanego centrum miasta funkcji miastotwórczych i integracyjnych. Przedstawiciel Miasta opisał m.in. specyfikę prowadzonych prac rewitalizacyjnych i renowacyjnych w kontekście uwarunkowań historycznych Miasta, oraz wpływu rewitalizacji na rzeczywistą poprawę atrakcyjności wybranych obszarów miejskich oraz na zwiększanie aktywności społecznej i gospodarczej. Przeprowadzono rozmowę z przedsiębiorcą prowadzącym dzielność handlową w zrewitalizowanym obiekcie poprzemysłowym. Zwrócił on szczególną uwagę na korelację i uzupełnianie się działań rewitalizacyjnych – teza: renowacja budynków jest niewystarczająca bez uwzględnienia zagospodarowania otoczenia (drogi dojazdowe, infrastruktura towarzysząca, przestrzeń integracji społecznych szczególnie dni wolne od pracy).

Wizyta oceniona została przez jej uczestników jako znacząco pogłębiająca rozumienie rewitalizacji oraz mająca praktyczny wpływ na opracowywanie projektów rewitalizacji, szczególnie w aspekcie rewitalizacji obszarów miastotwórczych i centrów sołectw w gminie.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupPrzykładowy popup