Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gmina Cegłów

Rada Miejska


Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie – Radosław Chmielewski


Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie przyjmuje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w poniedziałki 8.00 – 10.00 tel. 25 759 59 48 w budynku Urzędu Miasta i Gminy

W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie : Mirosław Walas
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie:  Jan Kaczorek 


KOMISJE STAŁE RADY MIEJSKIEJ

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Ławecki- Przewodniczący Komisji
Jarosław Krzemiński
Emilia Wąsowska
Maria Rodzik
Krzysztof Radzio


Komisja Finansów :

Stanisław Wąsowski – Przewodniczący Komisji
Sławomir Kaczmarek
Krzysztof Sadowski
Jan Kaczorek
Marcin Kaczorek
Marcin Hawryluk


Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Kultury:

Paweł Świątek – Przewodniczący Komisji
Stanisław Wąsowski
Radosław Chmielewski
Jan Kaczorek
Marcin Kaczorek
Marcin Hawryluk


Komisja Inwestycji, Oświaty, Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego:

Mirosław Walas – Przewodniczący Komisji
Sławomir Kaczmarek
Marcin Hawryluk
Krzysztof Sadowski
Radosław Chmielewski
Paweł Świątek
Bartłomiej Buczkowski
Maria Rodzik

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Emilia Wąsowska  - Przewodnicząca Komisji
Krzysztof Radzio
Tomasz Ławecki
Jarosław Krzemiński
Marcin Hawryluk