Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gmina Cegłów

Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Cegłowie

1.Buczkowski Bartłomiej                  
2. Chmielewski Radosław – Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie
3. Dębski Robert                    
4. Grasiak Damian  
5. Janicki Krzysztof                              
6. Kaczmarek Sławomir                                
7. Kaczorek Jan                
8. Ławecki Tomasz                      
9. Słodownik Bartosz      
10. Świątek Paweł - Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Cegłowie                            
11. Uchman Andrzej            
12. Walas Mirosław - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie                                  
13. Wąsowska Emilia          
14. Wąsowski Stanisław                
15. Wójcik Teodora        

Skład Komisji Rady Miejskiej w Cegłowie


Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Tomasz Ławecki
Wiceprzewodniczący - Sławomir Kaczmarek
Pozstali Członkowie:
Emilia Wąsowska
Krzysztof Janicki
Bartłomiej Buczkowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca - Emilia Wąsowska
Wiceprzewodniczący - Stanisław Wąsowski
Pozostali Członkowie:
Bartosz Słodownik
Tomasz Ławecki
Krzysztof Janicki

Komisja ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury Energetycznej, Kanalizacyjnej i Wodociągowej oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Przewodniczący - Paweł Światek
Wiceprzewodniczący - Robert Dębski
Pozostali Członkowie:
Jan Kaczorek
Emilia Wąsowska
Damian Grasiak
Andrzej Uchman

Komisja ds. Rolnictwa, Infrastruktury Drogowej, Transportu Publicznego i Gospodarki Wodnej
Przewodniczący- Krzysztof Janicki
Wiceprzewodniczący - Jan Kaczorek
Pozostali Członkowie
Andrzej Uchman
Mirosław Walas
Radosław Chmielewski
Damian Grasiak

Komisja ds. Edukacji i Gospodarki Przestrzennej
Przewodniczący - Mirosław Walas
Wiceprzewodniczący - Damian Grasiak
Pozostali Członkowie
Robert Dębski
Sławomir Kaczmarek
Teodora Wójcik
Radosław Chmielewski

Komisja ds. Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej i Senioralnej
Przewodnicząca - Teodora Wójcik
Wiceprzewodniczący - Andrzej Uchman
Pozostali Członkowie:
Radosław Chmielewski
Tomasz Ławecki
Stanisław Wąsowski

Komisja ds. Kultury, Promocji, Sportu i Ochrony Przyrody
Przewodniczący - Bartłomiej Buczkowski
Wiceprzewodniczący - Bartosz Słodownik
Pozostali Członkowie:
Robert Dębski
Paweł Świątek
Damian Grasiak
Stanisław Wąsowski