Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Informator

Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Cegłowie

Plac Anny Jagiellonki 17

05-319 Cegłów
tel. 25 757 01 22
tel. 509 567 571

Kierownik: Agnieszka Gałązka
z-ca kierownika d/s lecznictwa: Mariusz Kłopotowski

SPZOZ prowadzi dwa rodzaje działalności:
- podstawowa opieka zdrowotna,
- stomatologia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, tel. 516 241 950

SPZOZ w Cegłowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00 -18.00

Rejestracja prowadzi zapisy  na wizyty  od godz 7.30
- telefonicznie – 25 75 70 122 lub 509 567 571
- osobiście,
- poprzez osoby trzecie.

Wizyty   domowe  realizowane są u osób obłożnie chorych, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem.

Zamówienia na leki stosowane w chorobach przewlekłych  składamy:
- telefonicznie – po godzinie 11-tej (w godz. 07.30 – 11.00 zapisy na wizyty osób chorych)
- mailowo- spzozceglow@poczta.onet.pl 
- osobiście -składając wypełnione zamówienie w rejestracji Przychodni
Składając zamówienie należy podać;
- dane pacjenta (Imię, Nazwisko, PESEL, adres)
- nr telefonu,
- nazwę leku, dawkę i stosowane dawkowanie.
Po wystawieniu recepty, na podany w zamówieniu numer telefonu komórkowego   zostanie   wysłany   sms   z   numerem   recepty.   Aby zrealizować   receptę   w   aptece   będzie   potrzebny   jeszcze   PESEL pacjenta, dla którego wystawiono receptę.   Wszystkie opakowania danego   leku   należy   wykupić   w   tej   samej   aptece,   receptę   można realizować partiami.

Przesyłanie wyników badań  dla lekarzy (jeśli badania były wykonane poza Przychodnią) – badania@spzozceglow.pl