Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Informator

Pomoc społeczna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CEGŁOWIE
ul. Tadeusza Kościuszki 4
05-319 Cegłów

www.gopsceglow.pl 

gopsceglow@op.pl 

tel. (25) 759-59-47

Kierownik GOPS – Katarzyna Korzeń tel. (25) 759-59-42

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cegłowie mieści się w budynku Urzędu Gminy
Wypłaty świadczeń w kasie Urzędu Gminy  lub na rachunek podany przez interesanta.