Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Informator

Patronat Burmistrza

Zasady udzielania patronatów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2016r. na podstawie Zarządzenia Wójta nr 158/W/2016 weszły w życie nowe zasady obejmowania patronatem honorowym Burmistrza Cegłowa przedsięwzięć realizowanych przez podmioty na terenie Gminy Cegłów.

Honorowym Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu dla Gminy, posiadające zasięg ogólnopolski, regionalny lub lokalny. Zasady przyznawania patronatu honorowego Burmistrza Cegłowa określa Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu, będący załącznikiem do w/w Zarządzenia Wójta.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator wydarzenia w formie pisemnej, który powinien być dostarczony na adres:

Urząd Miasta i Gminy Cegłów
ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów

Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest do umieszczenia na materiałach promocyjnych:

logo patronatu (herb Gminy Cegłów lub logotyp)
informacji, że wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Cegłowa
oraz umieszczenia w widocznym miejscu banera informacyjnego o udzielonym patronacie podczas trwania imprezy.

Sprawy z zakresu Honorowego Patronatu prowadzone są przez Wydział Administracyjno – Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Cegłów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 759 59 48.

 Zarządzenie nr 158/W/2016

Formularz o Patronat Burmistrza