Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Informator

OSP

Na terenie gminy Cegłów funkcjonuje osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wszystkie Straże Pożarne są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń

Zarząd Gminny OSP:
Przemysław Dębowski – Prezes
Sławomir Olszewski – Komendant
Marcin Bajszczak – Wiceprezes
Mirosław Walas – Wiceprezes
Piotr Marczuk – Skarbnik
Damian Kacprowicz – Sekretarz

OSP Cegłów:
Pl.Anny Jagiellonki 16, 05-319 Cegłów; KRS 0000254715

Sławomir Olszewski – Prezes


Rafał Olszewski – Naczelnik

Radosław Chlebicki – Skarbnik

OSP Kiczki:
Kiczki Pierwsze 72, 05-319 Cegłów; KRS 0000103031

Wiesław Niewczas – Prezes

Adrian Sikorski – Naczelnik

Beata Smuga – Skarbnik

OSP Mienia:
Mienia 64A, 05-319 Cegłów; KRS 0000104863

Przemysław Dębowski – Prezes

Andrzej Rżysko – Naczelnik

Krzysztof Wąsowski – Skarbnik

OSP Podciernie:
Podciernie 85, 05-319 Cegłów; KRS 0000111076

Marcin Bajszczak – Prezes

Kamil Sęktas – Naczelnik

Dariusz Bajszczak – Skarbnik

OSP Podskwarne:
Podskwarne 28, 05-319 Cegłów; KRS 0000107946

Krzysztof Sadowski – Prezes

Kamil Gałązka – Naczelnik

Ryszard Brodzik- Skarbnik

OSP Posiadały:
Posiadały 78, 05-319 Cegłów; KRS 0000105220

Paweł Świątek – Prezes

Marek Zgódka- Naczelnik

Dariusz Jazgarski – Skarbnik

OSP Pełczanka:
Pełczanka 48, 05-319 Cegłów; KRS 0000105780

Piotr Marczuk – Prezes

Mirosław Walas – I Wiceprezes

Sebastian Jackiewicz – Naczelnik – II Wiceprezes

Hubert Walas – Skarbnik

OSP Skupie:
Skupie 39, 05-319 Cegłów; KRS 0000137956

Przemysław Komorek – Prezes

Marcin Kaczorek – Naczelnik

Piotr Sadowski – Skarbnik