Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gospodarka Komunalna

Targowisko

Targowisko gminne „Mój Rynek” w Cegłowie im. Janusza Adamiaka

W listopadzie 2013 r. oddano do użytkowania Targowisko Gminne „Mój Rynek” w Cegłowie im. Janusza Adamiaka. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. Gmina Cegłów z tego tytułu otrzymała dofinansowanie w wysokości 784 330,00 zł.

Całkowita wartość projektu to ponad 1,3 mln zł.

Targowisko gminne przeznaczone jest do sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych, rolnych oraz przemysłowych.

W budynku głównym znajduje się 8 lokali handlowych, 5 pomieszczeń WC (w tym 1 wc dla niepełnosprawnych), 1 pomieszczenie porządkowe i 1 pomieszczenie administracyjne, co daje w sumie 148,51 m 2 powierzchni.

Obecnie zagospodarowany obszar wynosi 0,71 ha.

Sobota jest głównym dniem targowym, gdzie wielu mieszkańców dokonuje zakupów od lokalnych dostawców. W środę odbywa się sprzedaż ukierunkowana dla miłośników gołębi, gdzie można nabyć pasze oraz artykuły dla ptactwa hodowlanego.

Ciekawostką jest, że w nawiązaniu do historii, tradycji i nazwy miejscowości Cegłów na elewację budynku głównego wykorzystano 13.440 szt. płytek elewacyjnych (cegiełek), które mają nam przypominać korzenie Cegłowa.

Janusz Adamiak, którego imię nadano targowisku był wieloletnim sołtysem Cegłowa, zaangażowanym w przywrócenie targów w tej miejscowości. W trakcie uroczystości otwarcia zmodernizowanego targowiska Wójt Gminy Marcin Uchman i Przewodnicząca Rady Gminy, Teodora Wójcik dokonali uroczystego przekazania Aktu oraz Uchwały Rady Gminy Cegłów w sprawie nadania imienia Targowisku, na ręce rodziny patrona targowiska.

Opłata targowa od 18 czerwca 2020r

Stawki dzienne opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku w Cegłowie lub w innych miejscach na terenie gminy Cegłów wynoszą:

1.  5,00 zł (pięć złotych) za każdy rozpoczęty 1 m długości stoiska mierzonego wzdłuż ciągu handlowego,

2. 8,00 zł (osiem złotych ) od sprzedaży w boksach,

Uchwała Nr XXIII/186/20 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso. https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/6275/