Logo Gminy Cegłów

Ogromny sukces gminnych Ósmoklasisów

  Ósmoklasiści z Zespół Szkolny w Cegłowie z wyższymi średnimi wynikami uzyskanymi w tegorocznym egzaminie ósmoklasisty, niż średnie wyniki w całej gminie, powiecie, województwie czy kraju!
Jesteśmy bardzo dumni! Wielkie gratulacje dla wszystkich uczniów i całej kadry pedagogicznej!
  Średni wynik egzaminu ósmoklasisty 2024 w szkołach publicznych wygląda następująco:

 język polski:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa: 67,28%
Gmina Cegłów: 66,79%
Powiat Miński: 66,52%
Województwo Mazowieckie: 65,66%
Kraj: 61,00%

  matematyka:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa: 67,56%
Gmina Cegłów: 64,98%
Powiat Miński: 55,79%
Województwo Mazowieckie: 57,41%
Kraj: 52,00%


  język angielski:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa: 77,22%
Gmina Cegłów: 71,71%
Powiat Miński: 67,20%
Województwo Mazowieckie: 71,98%
Kraj: 66,00%

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności