Logo Gminy Cegłów

koncesje alkoholowe

Urząd Miasta i Gminy Cegłów, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej 
za korzystanie z zezwoleń.

Uwaga! Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Należność można uiścić w kasie urzędu (gotówką lub kartą), a także bezgotówkowo na rachunek 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060 z adnotacją „Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”.

Informacji na temat opłat udziela Pani Małgorzata Dębowska,

Tel. 25 759 59 48

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności