Logo Gminy Cegłów

IV rata podatku oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dnia 15 listopada 2023 roku upływa termin zapłaty IV raty podatku dla osób fizycznych tj: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego. Wpłaty podatków można uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów, u sołtysa lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.

Dane jakie należy umieścić w tytule przelewu: imię, nazwisko, numer decyzji lub rodzaj należności oraz numer raty lub za jaki okres.

Dnia 15 listopada 2023 roku upływa termin zapłaty IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów, u sołtysa lub na rachunek bankowy Urzędy Miasta i Gminy Cegłów 23 9227 0004 0000 1238 2000 0730

Dane jakie należy umieścić w tytule przelewu: imię, nazwisko, numer nieruchomości oraz numer raty lub za jaki okres.

Informujemy, że IV rata podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023 roku nie będzie zbierana przez sołtysa   w sołectwie Cegłów II. Wpłat podatków i opłat można dokonywać w kasie urzędu lub przelewem na numer rachunku, o których mowa powyżej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności