Logo Gminy Cegłów

INFORMACJA

Szanowni mieszkańcy informuję, iż z dniem 1 października 2023 roku zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Cegłowa nr 72/2023 z dnia 7 września 2023 roku w sprawie ustalenia opłat za transport i oczyszczenie nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Cegłów zmianie ulegają ceny za opróżnianie i transport samochodem asenizacyjnym nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków:

1.       Ustala się zryczałtowaną opłatę za odbiór i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności 7,5 m' w kwocie 130,00 złotych brutto dla osób, które zlecają opróżnienie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością co najmniej raz na 35 dni;

2.       Ustala się zryczałtowaną opłatę za odbiór i transport nieczystości ciekłych samochodem asenizacyjnym o pojemności 7,5 m3 w kwocie 150,00 złotych brutto dla osób, które zlecają opróżnienie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością powyżej 35 dni od ostatniego wywozu nieczystości ciekłych;

Ustala się zryczałtowaną opłatę za odbiór i transport nieczystości ciekłych gromadzonych w osadniku przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym o pojemności 7,5 m3 w kwocie 300,00 złotych brutto

Informacja_Burmistrza_-_zmiana_cen_za_usługi_asenizacyjne 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności