Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Ustalanie warunków zabudowy
Ustalanie warunków zabudowy

 

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWYprzy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Podstawa prawna:Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                    (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)
Wymagane dokumenty:Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy wraz z wymaganymi załącznikami:(Załączniki zostały określone we wzorze wniosku)
Złożenie wniosku:Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu można złożyć:

  1. podczas wizyty w Urzędzie, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Cegłowie;
  2. listownie;
  3. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.
Opłaty:Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji – 107,00 zł (nie jest pobierana w sprawach budownictwa mieszkaniowego).
  • za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Cegłowie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Cegłowie – 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060

Termin załatwienia sprawy:Do 60 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Jednostka odpowiedzialna:Urząd Gminy w Cegłowie, Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych (WIiZP), pokój nr 5,                nr telefonu 25 759 59 39
Tryb odwoławczy:Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Cegłów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany na piśmie do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

 

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
psr
psr
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
lokalni_przedsiebiorcy
lokalni_przedsiebiorcy
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
wybory2020
wybory2020
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji