Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Pomagamy Ukrainie
Pomagamy Ukrainie

Serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy na spotkanie informacyjne z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, na którym przekazane zostaną informacje na temat lokalnego rynku pracy, aktualnych ofert pracy, usług i instrumentów aktywizacji zawodowej, sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Informacje te będą tłumaczone przez pracownika z biegłą znajomością języka ukraińskiego.

W spotkaniu udział wezmą także przedstawiciele policji, władz samorządowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miejsce: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Przyrody w Cegłowie, ul. Kolejowa 17, 13 kwietnia 2022, godz. 11.00

Щиро запрошуємо людей українського походження на інформаційну зустріч із працівниками повітового бюро праці, де буде надано інформацію про місцевий ринок праці, актуальні пропозиції роботи, послуги та інструменти професійної активізації, підготовку документів для подачі заявки. Цю інформацію перекладатиме співробітник, який вільно володіє українською.

У зустрічі також візьмуть участь представники поліції, органів місцевого самоврядування та Комунального центру соціального захисту населення.

Місце: Центр сталого розвитку та охорони природи в Цеглуві, вул. Колейова 17, х. 13-04-2022, 11.00 ранку

Запрошуємо.


uk_nauka_zdalna

 

uk_nauka_zdalna


zus

zus


 

Informujemy, że zostało opublikowane Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Polski, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Świadczenie będzie wypłacane „z dołu” za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł dziennie za osobę).

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów, ul. Kościuszki 4, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00 – 18.00, od wtorku do czwartku 8.00 – 16.00, piątki – 8.00 – 14.00.

Obecnie nie znamy jeszcze szczegółowych zasad oraz terminu wypłaty świadczenia, czekamy na informacje z urzędu wojewódzkiego.

Wzór wniosku do pobrania

 


000ESTM1KL9K2KPV-C116-F4

Uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać numer PESEL.

Posiadanie numeru PESEL pozwoli uchodźcom z Ukrainy na dostęp do wielu programów socjalnych i społecznych określonych w specustawie. Będą oni mogli skorzystać między innymi z ochrony czasowej, podjąć legalną pracę czy kontynuować leczenie korzystając z polskiej opieki zdrowotnej, uzyskają dostęp do świadczeń rodzinnych oraz do edukacji dla najmłodszych.

Numer PESEL może uzyskać osoba, która jest:

obywatelem Ukrainy lub

obywatelem Ukrainy i ma Kartę Polaka lub

członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który ma Kartę Polaka lub

jest małżonkiem/małżonką obywatela Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyła w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

 

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jeden z rodziców, opiekun, kurator.

 

Uchodźca z Ukrainy powinien przygotować:

wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,

kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość),

dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość, jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku.

Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cegłów w godzinach: poniedziałki 8.00 – 16.00, wtorki, środy, czwartki 8.00 – 16.00 oraz piątki 8.00 – 14.00. Zapraszamy

 

KLAUZULA__PO_POLSKU__REJESTR_PESEL__REJESTR_OBYW._UKRAINY

KLAUZULA_PO_UKRAINSKU_REJESTR_PESEL__REJESTR_OBYW._UKRAINY

RUS_Wniosek_o_nadanie_numeru_PESEL_w_związku_z_konfliktem_na_Ukrainie

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

 

 

 

 

 

 

 

 

біженці з України можуть отримати номер PESEL.

Наявність номера PESEL дасть біженцям з України доступ до багатьох соціальних та громадських програм, зазначених у спеціальному законі. Вони зможуть скористатися, серед іншого, тимчасовим захистом, легально працювати або продовжувати лікування за допомогою польської медичної допомоги, матимуть доступ до сімейних пільг та освіти для дітей.

 

Номер PESEL може отримати особа, яка є:

громадянином України або

громадянином України та має Карту Поляка або

членом найближчої родини громадянина України, який має Карту Поляка або

є дружиною/чоловіком громадянина України, але не має громадянства України

та прибув/прибула у період з 24 лютого 2022 року на територію Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з веденням там бойових дій.

 

Заявку необхідно подати особисто. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заявки не обов’язкова – крім випадків, коли її особа буде встановлюватись на підставі заяви. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, куратором.

 

Біженець з України повинен підготувати:

заявку на номер PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні,

Кольорове фото на фотопапері розміром 35х45 мм (ширина х висота)

документ, що підтверджує дані, що містяться в заяві, та особу, якщо у особи немає такого документа, вона може подати заяву про його відсутність.

Заявник отримає роздруківку, яка підтверджує, що номер PESEL присвоєно.

Заявки можна подати до міського управління Цеглува в такі години: понеділок 8.00 – 16.00, вівторок, середа, четвер 8.00 – 16.00 та п’ятниця 8.00 – 14.00. Запрошуємо

 


 

W nowym odcinku audycji “Lokalne społeczności mają głos” na antenie Radia Bezpieczna Podróż, wystąpiła pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Korzeń. Poruszane są tam kwestie organizowania pomocy przez Urząd Miasta i Gminy Cegłów dla uchodźców z Ukrainy. Zapraszamy do słuchania.

https://bezpiecznapodroz.org/2022/03/17/ceglow-dla-uchodzcow-z-ukrainy/


ULOTKA_UA
ULOTKA_PL

28.02.2022 - 3) Ulotka UA_druk_1-1 28.02.2022 - 3) Ulotka UA_druk_1-2

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber