Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Kontakt
Kontakt

TELEFONY

Burmistrz Cegłowa (25) 759-59-48
Zastępca Burmistrza Cegłowa (25) 759-59-43
Sekretarz Gminy (25) 759-59-34
Skarbnik Gminy (25) 759-59-45
Przewodniczący Rady Miejskiej (25) 759-59-48
Sekretariat Burmistrza (25) 759-59-48
Ewidencja ludności (25) 759-59-37
Podatki (25) 759-59-36
Woda, ścieki (opłaty) (25) 759-59-41
Śmieci, wycinka drzew (25) 759-59-32

 

Inwestycje, przetargi (25) 759-59-49
Kasa (25) 759-59-35
Księgowość (25) 759-59-33
Księgowość oświaty (25) 759-59-31
Kadry (25) 759-59-44
Komórka organizacyjna
Imię, nazwisko, stanowisko
Prowadzone sprawy
Numer telefonu
Adres e-mail
Nr pokoju
Burmistrz CegłowaMarcin Uchman
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących gminy w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach skarg i wniosków: piątek 13.00 - 14.30
25 759 59 48burmistrz@ceglow.pl
Zastępca BurmistrzaDariusz Uchman
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych
- W przypadku nieobecności Burmistrza, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca.
- Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w godzinach pracy Urzędu
25 759 59 43d.uchman@ceglow.pl
SkarbnikMałgorzata Walewska-Gałązka


Główny Księgowy Kierownik Wydziału Finansowo – Podatkowego
- kierowanie Wydziałem Finansowo – Podatkowym
- dokonywanie bieżącej analizy w zakresie realizacji dochodów i wydatków
- prowadzenie gospodarki finansowej gminy
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych
- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
- fundusze unijne
25 759 59 45m.walewska@ceglow.pl12
SekretarzJustyna Cholewińska-Michalczyk
Kierownik Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego
- kierowanie wydziałem Administracyjno-Organizacyjnym
- decyzje w sprawie imprez masowych
25 759 59 34j.cholewinska@ceglow.pl17
Wydział Administracyjno - OrganizacyjnyDamian Kacprowicz
Zastępca Kierownika Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego
- fundusze zewnętrzne
- obrona cywilna
- sprawy wojskowe
- Ochotnicze Straże Pożarne
- obiekty sportowe, świetlice wiejskie, place zabaw
- zarządzanie kryzysowe
25 759 59 48 wew. 51d.kacprowicz@ceglow.pl16
Kinga Pudłowska
Spec. ds. oświaty, archiwum zakładowego i spraw społecznych
- prowadzenie spraw z zakresu oświaty i opieki nad dziećmi do lat 3
- archiwum zakładowe
- organizacje pozarządowe
25 759 59 40k.pudlowska@ceglow.pl14
Anna Tarczyńska
Starszy Inspektor ds. obsługi kancelarii, promocji i spraw społecznych
- prowadzenie kancelarii Urzędu
- przyjmowanie adresowanych do urzędu wniosków, podań, pism oraz skarg
- udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie
- informacja publiczna
25 759 59 48 wew. 56a.tarczynska@ceglow.plKancelaria
Magdalena Piechowicz-Kot
Specjalista ds. kadr
- sprawy kadrowe
- szkolenia
- umowy zlecenie
- prace społecznie użyteczne, interwencyjne, roboty publiczne
- PFRON
- prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
m.piechowicz@ceglow.pl16
Radosław Krążała
Informatyk
- obsługa informatyczna Urzędu
- obsługa i konserwacja urządzeń komputerowych, informatycznych, biurowych
25 759 59 48 wew. 99r.krazala@ceglow.pl14
Beata Mroczek
Starszy Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- sprawy meldunkowe
- działalność gospodarcza
- Karta Dużej Rodziny
- spis wyborców
- udostępnianie danych
25 759 59 37b.mroczek@ceglow.pl3
Małgorzata Dębowska
Starszy inspektor ds. obsługi kancelarii
- obsługa Sekretariatu Burmistrza
- współpraca z KGW
- koncesje alkoholowe
- rezerwacje obiektów gminnych
- sprawy z zakresu zdrowia
25 759 59 48m.debowska@ceglow.plSekretariat
Paulina Świątek
Straszy specjalista ds. obsługi rady miejskiej, funduszy zewnętrznych i promocji
- obsługa Rady Miejskiej w Cegłowie
- zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie
- promocja gminy
- fundusze zewnętrzne
25 759 59 58paulina.swiatek@ceglow.pl16
Wydział Finansowo - PodatkowyAgnieszka Wójcik
Starszy Insp. ds. wymiaru podatków
- wymiar i decyzje podatkowe
- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
- wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
25 759 59 36a.wojcik@ceglow.pl6
Agnieszka Chmielewska
Insp.ds. księgowości
- sprawozdawczość budżetowa Gminy
- księgowość wydatków
- rejestr umów
- Fundusz Sołecki
25 759 59 48 wew. 31a.chmielewska@ceglow.pl15
Marta Zawadka
Starszy Insp. ds. płac
- płace pracowników Urzędu Miasta
- wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń oraz zaświadczeń do celów emerytalnych
- rozliczanie inkasa z tyt. poboru opłaty targowej
- prowadzenie ewidencji majątku trwałego
- obsługa grupowych ubezpieczeń pracowników
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
25 759 59 48 wew 33m.zawadka@ceglow.pl11
Małgorzata Pałaszczuk
Specjalista ds. księgowości
- rozliczanie deklaracji VAT -7 Gminy
- księgowanie wydatków Urzędu
- sprawozdawczość budżetowa Urzędu
25 759 59 48 wew.50m.zuk@ceglow.pl11
Honorata Stachowicz
Insp. ds. obsługi kasy
obsługa księgowo - kasowa
kasa czynna w godzinach pon. 8.00-17.00, wt. - śr. 8.00-14.00, pt. 8.00-13.00
25 759 59 35h.stachowicz@ceglow.plKasa
Emilia Muracka
Specjalista ds. księgowości
- księgowość dochodów Urzędu
- sprawozdawczość budżetowa Urzędu
25 759 59 33e.muracka@ceglow.pl11
Renata Rytelewska
Starszy Insp. ds. księgowości podatkowej
- rozliczenia opłat
- egzekucja podatkowa
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków
- deklaracje ws. odpadów komunalnych
- księgowość podatkowa
25 759 59 36r.rytelewska@ceglow.pl6
Hanna Ceregra
Samodzielny referent ds. księgowości podatkowej
- wymiar podatku 25 759 59 36h.ceregra@ceglow.pl6
Monika Sochacka
Specjalista ds. obsługi płac oświaty
- zaświadczenia RP-7 pracowników oświaty
- rozliczenie składek ZUS pracowników oświaty
- rozliczanie podatku dochodowego pracowników oświaty
- obsługa płac oświaty
- sprawozdawczość budżetowa oświaty
- rozliczanie deklaracji VAT -7 oświaty
- księgowość oświatowa
- ewidencja środków trwałych oświaty
25 759 59 31m.sochacka@ceglow.pl15
Wydział Infrastruktury i Zamówień PublicznychArkadiusz Chmielewski
Konserwator
- inkasent opłat za wodę i ścieki
- zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- zamykanie zasuw wodociągowych
- odbiory przyłączy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
25 759 59 41a.chmielewski@ceglow.pl5
Anna Sektas
Insp. ds. ochrony środowiska i rozliczeń wod-kan.
- umowy i rozliczenia wodno-kanalizacyjne
- zgłaszanie wywozu ścieków komunalnych
- oczyszczalnia ścieków
25 759 59 41a.sektas@ceglow.pl5
Monika Czyżewska
Starszy Insp. ds. ochrony środowiska
- ochrona środowiska
- decyzje środowiskowe
- pozwolenia na wycinkę drzew
- zwierzęta bezdomne
- gospodarka odpadami komunalnymi
25 759 59 32m.czyzewska@ceglow.pl5
Mirosław Gąsiorowski
Insp. ds. gospodarki komunalnej
- rozliczanie inwestycji
- naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie dróg gminnych
- inwestycje gminne
- naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego
25 759 59 48 wew. 57m.gasiorowski@ceglow.pl25
Agnieszka Płochocka
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
- Zamówienia publiczne i przetargi25 759 59 49a.plochocka@ceglow.pl5
Ilona Rogala
Pomoc administracyjna
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie dróg gminnych
- uzgadnianie zjazdów z dróg publicznych
25 759 59 48 wew. 49i.rogala@ceglow.pl5
Krzysztof Kaska
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
- planowanie przestrzenne
- wypisy i wyrysy z MPZP
- gospodarka komunalna
- gospodarka gruntami
- numeracja porządkowa nieruchomości
- nazewnictwo ulic
- komunalizacja mienia Skarbu Państwa
25 759 59 39k.kaska@ceglow.pl5
Jan Majewski
Podinspektor ds. gospodarki wodnej i nieruchomości
- spółki wodne
- warunki zabudowy
- planowanie przestrzenne
- sprawozdania wodne
25 759 59 46j.majewski@ceglow.pl25
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber