Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Komunikat szkody przymrozki wiosenne
Komunikat szkody przymrozki wiosenne

Komunikat szkody przymrozki wiosenne

Wójt Gminy Cegłów informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 97, powołał Komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na terenie gmin województwa mazowieckiego.

W związku z otrzymaniem korespondencji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuję iż w dniach 15-16 kwietnia oraz 8 maja 2019 r na terenie województwa mazowieckiego wystąpiły przymrozki i dla ewentualnego szacowania strat w poszkodowanych gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, na wskazane wyżej daty nie jest wymagana ekspertyza z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzająca wystąpienie przymrozków.

Poszkodowani rolnicy proszeni są o składanie typowych wniosków o oszacowanie szkód wraz z załącznikami:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośredniej na bieżący rok
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

(dotyczy rolników korzystających z płatności obszarowych).

Do dnia 31 maja 2019 roku.

Wnioski maja być wypełnione rzetelnie i czytelnie. Poszkodowani rolnicy proszeni są o dokładne zapoznanie się z treścią każdego punktu wniosku oraz wszystkimi odnośnikami.

  1. Każdy punkt wniosku musi być wypełniony bardzo dokładnie: opisany, zaznaczony lub skreślony.
  2. Wniosek winien obejmować gruntu posiadane także w innych gminach i wojewódzkich.
  3. Powierzchnia użytków rolnych musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty ARiMR, czyli obejmować wszystkie uprawy nawet te w których nie wystąpiły straty, należy wtedy wpisać 0% strat.
  4. Wniosek oraz stosowne oświadczenia muszą być poprawnie podpisane, tj. miejscowość, data i czytelny podpis rolnika składającego wniosek.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Cegłów lub na stronie internetowej

Załącznik nr 4

www.mazowieckie.pl

- baner: Klęski żywiołowe – rolnictwo straty

Uwaga : Szacowanie obejmuje tylko szkody w uprawach rolniczych i sadowniczych.

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
lokalni_przedsiebiorcy
lokalni_przedsiebiorcy
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
wybory2020
wybory2020
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji