Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Inwestycje   »   Projekty ze środków zewnętrznych   »   e-Cegłów
e-Cegłów

 

NOWOCZESNY URZĄD

Szanowni Państwo,

Wojt_za_biurkiemGmina Cegłów jest w trakcie realizacji bardzo ważnej z punktu widzenia technologicznego inwestycji o nazwie: „e-Cegłów- kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, na podstawie podpisanej 29 sierpnia 2012 roku umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 148 743,12 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 1 351 462,50 PLN. 

e-ceglow-serwerownia1. Istotą projektu jest kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych w Gminie Cegłów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Założenia te zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, który umożliwi wymianę danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy i w ramach tego:

- wdrożony zostanie elektroniczny obieg dokumentów,
- zmodernizowana zostanie strona internetowa gminy,
- wdrożone zostaną kompatybilne ze sobą programy komputerowe do obsługi wszystkich zadań za jakie odpowiada urząd m.in. do obsługi finansowo – kadrowej, do obsługi podatkowej czy ewidencji ludności,
- wymienione zostaną stare komputery – na nowe,
- zakupione zostaną nowe laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne,
- zakupione zostaną nowe serwery i zmodernizowana zostanie serwerownia Urzędu Gminy,

2. zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez bezpłatny dostęp mieszkańców do internetu w PIAP- ach, czyli infokioskach:

- zakupione i zainstalowane zostaną urządzenia typu PIAP w jednostkach organizacyjnych Gminy Cegłów, w których będzie dostęp do internetu i gminnej strony internetowej.

- zainstalowane zostaną dwa telebimy, w których prezentowane będą wydarzenia z życia Gminy.

- zmodernizowana zostanie siec telefoniczna VoiP (cyfrowa telefonia internetowa) w Urzędzie Gminy Cegłów

3. wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem użyteczności publicznej ukierunkowanych na zróżnicowany rozwój środowiskowy, redukcję zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa;
- monitoring obiektu zewnętrzny i wewnętrzny,
- sterowanie ogrzewaniem w budynku Urzędu Gminy

To tylko najważniejsze elementy wchodzące w skład projektu. Efektem końcowym będzie kompleksowa informatyzacja instytucji oraz stworzenie nowoczesnego e-Urzędu Gminy Cegłów.


logo

W dniu 8 lipca 2013 roku w Urzędzie Gminy Cegłów odbyło się podpisanie umowy z firmą SWARCO TRAFFIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wykonawcą zadania „e-Cegłów- kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów”.


 

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną prezentacją projektu w programie PowerPointppi

ulotka A5 drukulotka A5 druk


Kolejne etapy i efekty realizacji projektu:


poig_naglowek

„e-Cegłów – kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów”

Wartość projektu: 1 351 462,50 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 85 %

Beneficjent: Gmina Cegłów

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


logo

W dniu 23.07.2014 roku w Urzędzie Gminy Cegłów odbyła się konferencja poświęcona zakończeniu realizacji projektu pn.”e-Cegłów- kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów”. Projekt został zrealizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu,

na podstawie podpisanej 29 sierpnia 2012 roku umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 145 172 ,74 PLN,
co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
Natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 1 347 262, 05 PLN.
Projekt został zrealizowany przez Wykonawcę – Firmę SWARCO TRAFIC POLSKA Sp. z o.o.
W wyniku realizacji projektu zostały zakupione nowe komputery do Urzędu Gminy w Cegłowie, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, wdrożono kompleksowo nowe oprogramowania m.in. do obsługi księgowo- kadrowej, do obiegu dokumentów. Serwerownia gminna została wyposażona m.in. w nowe serwery fizyczne, macierz dyskową. Na terenie Gminy zainstalowane zostały 2 telebimy oraz Info Kioski, w których bezpłatnie można skorzystać z internetu. Zmodernizowana została strona www.ceglow.pl oraz BIP, na którym można znaleźć aktywne formularze wniosków oraz został wprowadzony system kolejkowy obsługi interesantów. Na konferencji podsumowano przebieg i zakres całego projektu, a także Wójt Gminy Cegłów wręczył osobom zaangażowanym w realizację projektu symboliczne podziękowania.

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stolica Kultury Mazowsza
Stolica Kultury Mazowsza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja