Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Inwestycje   »   Inwestycje   »   Drogowe
Drogowe

Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Mienia w ciągu drogi gminnej w m. Mienia, gmina Cegłów

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Całkowity koszt wykonania: 79 951,87zł

Termin rozpoczęcia prac 29 września 2015r.

Termin zakończenia prac 7 grudnia 2015r.

Prace obejmowały wzmocnienie podpory pośredniej i przyczółków w rejonie wahań lustra wody nowymi odsadzkami żelbetowymi, uzupełnienie kamieni i spoinowanie przyczółków kamiennych, oczyszczenie i wypełnienie szczeliny oparcia płyty pomostu na podporze pośredniej, odnowienie, zabezpieczenie umocowania dna cieku pod obiektem, odmulenie dna cieku na wlocie i wylocie, profilowanie i uporządkowanie nasypów w rejonie skrzydełek.


 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno,

Wykonawca: „Czystość” Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid. 05-200 Wołomin, ul. Sławkowska 22.

Całkowity koszt wykonania: 224 629,92zł

Termin rozpoczęcia prac 7 sierpnia 2015r.

Termin zakończenia prac 21 października 2015r.

Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszonki betonowej frakcji 0-63mm wyrównanej tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5mm. Pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,5m. Długość odcinka 632,0m, w tym:

  1. podbudowa z kruszonki betonowej stabilizowanej mechanicznie grubości 20cm na powierzchni 3 255,00m2 .
  2. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 5cm na powierzchni 3 255,00m2 .
  3. warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 3cm na powierzchni 2 604,00m2 .
  4. warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm na powierzchni 2 604,00m2 .
  5. pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 7cm na powierzchni 651,00m2 .
  6. odmulenie rowów na długości 1 302,00m.

 

Wykonano modernizację dróg gminnych dojazdowych w Cegłowie: ks. F. Katuszewskiego, Zygmunta III Wazy, Mazowiecka. Wartość inwestycji 148 374,90zł.

Inwestycja objęła powierzchnię 2450m2 i obejmowała ułożenie warstwy mineralno-asfaltowej
gr. 5cm wraz z podbudową dróg 40cm.

Z funduszu sołeckiego 26 614,27

Wykonano przebudowę dróg w Hucie Kuflewskiej – Wola Stanisławowska na działkach 330 i 438. Łączna wartość inwestycji 185 788,43zł roboty uzupełniające 54 909,41zł. Inwestycja obejmowała wykonanie warstwy mineralno-asfaltowej gr. 5cm na istniejącej podbudowie długość 1100m, pow.5500m2. Na działce 438 podbudowa z kruszywa łamanego 20cm, pow. 1500m2, długość 300m.

Została udzielona dotacja w kwocie 100 000zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Wykonano wzmocnienie drogi gruntowej w Wólce Wiciejowskiej na długości 500m. Powierzchnia 2250m2. Wzmocnienie przy pomocy kruszywa, grubość warstwy 5cm. Wartość zadania 27 675,00zł.

5 988,21 z funduszu sołeckiego


 

Utwardzenie drogi w Hucie Kuflewskiej, ułożenie asfaltu na długości 1 km o grubości 5 cm i szerokości 5 m.
Wartości inwestycji ponad 140 tys. zł.

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
psr
psr
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
lokalni_przedsiebiorcy
lokalni_przedsiebiorcy
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
wybory2020
wybory2020
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja