Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Inwestycje   »   Inwestycje
Inwestycje

 

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego

 

W 2016 r. na terenie gminy Cegłów już po raz drugi została podjęta akcja mechaniczno-chemicznego usuwania  Barszczu Sosnowskiego.  W wyniku przeprowadzonego przetargu usługę wykonała firma  „AMAT” Matyszek Albert ze Stanina. Prace prowadzone były od 10 czerwca do 31 października 2016 r. z podziałem na trzy etapy.  W sumie dokonano trzykrotnego oprysku Barszczu Sosnowksiego na powierzchni 20 ha oraz jej koszenia.

Koszt tegorocznego usuwania Barszczu Sosnowskiego wraz z opracowaniem inwentaryzacji miejsc jego występowania zostały objęte dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 75%  kosztu kwalifikowalnego zadania, tj. kwotą 61 950, 00 zł.

 

Przebudowa ul. Konopnickiej

Wykonawca: TOMIRAF s.c. ul. Wspólna 42, Glina. 05-430 Celestynów.

 

Wykonany zakres prac na odcinku o długości 202,0m:

Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 5cm. Podbudowa z kruszonki betonowej stabilizowanej mechanicznie frakcja 0-63mm gr. 15cm. Podsypka z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm.

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 5cm.

Regulacja zasuw wodociągowych szt. 5.

Regulacja kratek ściekowych i studni kanalizacji deszczowej szt. 7.

Przebudowa części chodnika – ok 5,0m2

Inwentaryzacja powykonawcza.

Całkowita wartość prac      – 78 797,86zł

W tym:

Budżet Gminy                      – 51 586,36zł

Fundusz sołecki                 – 27 211,50zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i  Mostów Spółka z o.o. 05-300 Mińsk

          Mazowiecki, ul. Kolejowa 28.

 Wykonany zakres prac:

Na odcinku o dł. 550m wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową  standard II – średnio 75 kg/m2 (mieszanka AC16W), ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (mieszanka AC11S), wykonanie poboczy jezdni o szerokości 2×0,5m z kruszywa łamanego (grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm).

Na odcinku o dł. 660m

Podbudowa z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm (mieszanka AC16W), ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (mieszanka AC11S), wykonanie poboczy jezdni o szerokości 2×0,5m z kruszywa łamanego (grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm)

Całkowity koszt zadania    – 334 368,41zł

Utwardzenia terenu w Parku edukacyjnym „pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie

Wykonawca: JAR-BUD Jarosław Siporski. Ruda ul. H.M. Starzeńskiego 37, 05-311

                      Dębe Wielkie

 Zakres prac obejmował ustawienie krawężników  betonowych szarych 15x30x100cm, obrzeży betonowych szarych 8x30x100cm, obrzeży betonowych czerwonych 6x30x100cm, wykonanie warstwy odsączająca z piasku gr. 20cm,  podbudowy betonowej z betonu B-10 gr. 15cm, podbudowy z tłucznia gr. 20cm, podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm, nawierzchni na podsypce piaskowej z kostki brukowej szarej gr. 8cm, nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej z kostki betonowej czerwonej gr. 6cm.

Całkowity koszt zadania  – 148 898,89zł

 

Przebudowa ulic Słowackiego i Orzeszkowej w Cegłowie

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i  Mostów Spółka z o.o. 05-300 Mińsk

          Mazowiecki, ul. Kolejowa 28.

Wykonany zakres prac na odcinku o długości 400,0m.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwa odsączająca gr. 10cm, podbudowy (warstwa dolna) z kruszyw łamanych 31,5-63mm gr. 15cm, podbudowy (warstwa górna) z kruszyw łamanych kliniec sortowany (rozkładany rozkładarką) 0-31,5mm gr. 5,0cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard I warstwa wiążąca gr. 4,0cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard I warstwa ścieralna gr. 3,0cm, pobocza z kamienia tłuczonego gr. 10cm, profilowanie rowów, rozebraniu przepustów, regulacja pionowa studzienek.

Całkowita wartość prac       – 205 565,09zł

W tym:

Budżet Gminy                       – 166 953,59zł

Fundusz sołecki                  –   27 211,50zł

Wpłaty od mieszkańców    –   11 400,00zł

Sieć wodociągowa Kiczki Pierwsze

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Kiczki Pierwsze na dz. ew. 407, 186/2, 183. Długości wykonanej sieci 381,5mb. Rurociąg PCV o średnicy 110 wraz z armaturą.

Wartość inwestycji 20 770,98zł

Sieć wodociągowa Mienia Wygwizdów

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Mienia Wygwizdów na dz. ew. 448, 449/1, 449/2, 450/2, 450/3, 451, 452/1, 452/2, 454, 555, 1068/5, 1070/1. Długości wykonanej sieci 1 031,0mb. Rurociąg PCV o średnicy 110 wraz z armaturą.

Wartość inwestycji 104 550zł.

Utwardzenie palcu na terenie Oczyszczalni Ścieków

Wykonawca: TRANS-KOP Jakub Niewiadomski ul. Gdańska 94, 07-100 Węgrów.

Całkowity koszt wykonania: 78 720,00zł

Termin rozpoczęcia prac 1 grudnia 2015r.

Termin zakończenia prac 28 grudnia 2015r.

Prace obejmowały wykonanie:

1)    16 stóp fundamentowych żelbetowych pod halę stalową

2)    Utwardzenie terenu pod halą stalową na powierzchni 268,0m2 o konstrukcji:

a)  krawężniki betonowe 15×30 na ławach betonowych, obrzeża betonowe 8×30 na ławach betonowych, podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm, podbudowa z kruszyw łamanych o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm, podsypka cementowo-piaskowa o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm, izolacja przeciwwilgociowa z folii o grubość 3mm, podsypka cementowo-piaskowa o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm, kostka betonowa bez fazowa gr. 8cm.

3)    Utwardzenie terenu (plac manewrowy) 183,0m2

a)    podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) – grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,

b)    podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa – grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,

c)    podbudowa z kruszyw łamanych – grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,

d)    podsypka cementowo-piaskowa – grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm,

e)    kostka betonowa bez fazowa gr. 8cm.

4)    Wymiana gruntu na powierzchni ok. 62,5m2 (wzdłuż rowu melioracyjnego na długości do 16mb i głębokości nie mniejszej niż wymiana gruntu pod halą stalowa i utwardzanym placem.


 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Piaseczno 152

Wykonawca: ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa ul. Staroopatowska 24 lok. 52. 26-600 Radom

Całkowity koszt wykonania: 287 024,19zł

Prace termomodernizacyjne dofinansowane z Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Termin rozpoczęcia prac 12 stycznia 2015r.

Termin zakończenia prac 30 września 2015r.

Zakres prac: Budynek Szkoły i budynek magazynu sprzętu szkolnego

ocieplenie ścian fundamentowychz płyt styropianowych gr 14cm o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć – 95,05m2

ocieplenie ścian (COKÓŁ) płytami styropianowymi gr. 14cm o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego drobnoziarnistego – 25,10m2.

ocieplenie ścian (COKÓŁ) płytami styropianowymi gr. 10cm o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego drobnoziarnistego – 13,64m2.

ocieplenie ścian (ściany powyżej cokołu) płytami styropianowymi frezowanymi gr. 10cm, wyprawa tynkarska baranek 2,0mm, tynk samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą – 170,38m2.

ocieplenie ścian (ściany powyżej cokołu) płytami styropianowymi frezowanymi gr. 14cm, wyprawa tynkarska baranek 2,0mm, tynk samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą – 473,20m2.

izolacje cieplne poddasza z wełny mineralnej gr. 15cm – 93,20m2

izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poddasza z płyt styropianowych gr. 18cm poziome – 186,41m2

przyklejenie na poddaszu płyt styropianowych gr. 10cm do ścian – 54,71m2

wymiana istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne przeszklone – szt. 1

drzwi stalowe zewnętrzne pełne ocieplane – szt. 2

okna rozwierana i uchylno-rozwierane jednodzielne i dwudzielne z PVC z nawietrzakami higrosterowalnymi – szt. 36

montaż kotła olejowego ze zintegrowanym palnikiem olejowym 30kW

montaż zaworów termostatycznych z ciągła ukrytą nastawą wstępną oraz możliwością wymiany wkładki podczas pracy instalacji – szt. 53

montaż zaworów grzejnikowych powrotnych z funkcją odcięcia, bez regulacji wstępnej – szt. 53

 

Zakres prac: Budynek łącznika wraz z salą klasową i magazynkiem

ocieplenie ścian (ściany powyżej cokołu) płytami styropianowymi frezowanymi gr. 15cm, wyprawa tynkarska baranek 2,0mm, tynk samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą.- 59,86m2

ocieplenie ścian (ściany powyżej cokołu) płytami z wełny mineralnej gr. 15cm, wyprawa tynkarska baranek 2,0mm, tynk samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą – 42,97m2.


 

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie

Wykonawca: GAB-BUD” Zbigniew Gabalski, 07-130 Łochów, ul. Jana Kazimierza 16

Całkowity koszt wykonania: 129 726,00zł

Termin rozpoczęcia prac 10 czerwca 2015r.

Termin zakończenia prac 15 października 2015r.

Wykonano w stanie surowym łącznik wraz z salą lekcyjną o pow. 38,93m2 i magazynkiem o pow. 17,79m2 pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem magazynu sprzętu szkolnego o kubaturze 373,10m3.


 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie przy ul. Poprzecznej 27

Wykonawca: Prace Ogólnobudowlane Remonty i Wykończenia Jacek Kuciński Brzóza, ul. Przecinka 7, 26-903 Głowaczów

Całkowity koszt wykonania: 397 068,88zł

Prace termomodernizacyjne dofinansowane z Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Termin rozpoczęcia prac 12 stycznia 2015r.

Termin zakończenia prac 19 czerwca 2015r.

Wykonano:

ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć gr. 14cm na pow. 210,0m2,

ocieplenie cokołu płytami styropianowymi o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć gr. 14cm wraz z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową z tynku mozaikowego drobnoziarnistego na pow. 112,0m2,

ocieplenie ścian powyżej cokołu płytami styropianowymi frezowanymi gr. 14cm, wraz z wykonaniem elewacji z tynku typu baranek samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą na powierzchni 1 595,94m2

wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi z profili metalowych malowanych proszkowo z wypełnieniem szybami termicznymi.


 

Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów

Wykonawca: AW-TERM Aneta Wolska ul. Kosmonautów 3, 41-250 Czeladź

Całkowity koszt wykonania: 14 764,33zł
w tym:
ocieplenie stropu nad budynkiem głównym Zespołu Szkolnego w Cegłowie przy ul. Poprzecznej 27 – 12 348,76zł
ocieplenie stropodachu nad wejściem do budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Piaseczno 152 – 2 415,57zł

Termin rozpoczęcia prac 11 grudnia 2015r.
Termin zakończenia prac 15 grudnia 2015r.

Zakres prac obejmował:

  1. ocieplenie stropu nad budynkiem głównym Zespołu Szkolnego w Cegłowie przy ul. Poprzecznej 27 poprzez wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej poziomej układanej ręcznie, metodą nadmuchu o grubości 15cm (gęstość nasypowa min. 25kg/m3 warstwa nasypowa min. 19cm) – 698,26m2.

 

  1. ocieplenie stropodachu nad wejściem do budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie – Piaseczno 152 poprzez rozbiórkę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi (dla wykonania izolacji wełną) i ponowne pokrycie dachu nad wiatrołapem z blachy ocynkowanej trapezowej oraz wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej poziomej układanej ręcznie, metodą nadmuchu o grubości 15cm (gęstość nasypowa min. 25kg/m3 warstwa nasypowa min. 19cm) – 43,06m2.

 

Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych

Wykonawca: Energodomy Sp. z o.o. Plac gen. Józefa Hallera 5 lok. 27, 03-464 Warszawa.

Całkowity koszt wykonania: 424 662,74zł

Termin rozpoczęcia prac 22 kwietnia 2015r.

Termin zakończenia prac 15 czerwca 2015r.

Prace poległy na wykonaniu na działce o nr ewidencyjnym 95/2 w Kiczkach Pierwszych na której znajduje się budynek Domu Ludowego robót polegających na;

  1. wykonaniu ocieplenia zewnętrznego budynku, ze styropianu i wełny mineralnej na pow. 704,45m2. Wysokość budynku do 12m
  2. wymianie istniejących obróbek blacharskich rynien i rur spustowych,
  3. urządzeniu placu zabaw dla dzieci na pow. 125,00m2,
  4. utwardzeniu terenu kostką brukową na pow. 1 214,00m2,
  5. wykonaniu nawierzchni boiska na pow. 392,00m2,
  6. wykonaniu zieleni na pow. 1 249,00m2.

 

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Cegłów łączącą ul. Młyńską z ul. Sosnową. Długości wykonanej sieci 231mb. Rurociąg PCV o średnicy 110.

WODOCIAG SWIERKOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego

W listopadzie 2015 r. dokonano oficjalnego odbioru prac związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego. Roślina została usunięta metodą mechaniczno-chemiczną co polegało na: mechanicznym usunięciu części naziemnej, a następnie na użyciu preparatu chwastobójczego działającego na wysiewki.

W ramach projektu usunięto Barszcz Sosnowskiego o łącznej powierzchni 15 hektarów. Całkowity koszt zadania wyniósł 75 000,00 zł, gdzie 50% wartości zadania zostało dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji.


Wykonano remont pomieszczenia łazienki w świetlicy wiejskiej w Skupiu

IMAG1179
Łączna wartość inwestycji za wykonane prace 7 711,90zł.
Należność płatna z funduszu sołeckiego wsi Skupie


 

20151217312

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalnię ścieków w Cegłowie” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 310 772,26 zł.


 

IMG_1293

 

 

 

 

 

 

Oczyszczalnia ścieków w Cegłowie
Kwota dofinansowania: 1.420.897 zł.


 

 

targowisko

 

 

 

 

 

Targowisko Gminne w Cegłowie im. Janusza Adamiaka
Kwota dofinansowania: 784.330 zł.


 

 

20131123_153223

 

 

 

 

 

 

 

Wóz strażacki OSP Mienia

 

DSC03407

 

 

 

 

 

 

 

20032014162

 

 

 

 

 

 

Nowe jednostki straży OSP Cegłów


 

Docieplenie OSP Skupie wraz z nową elewacją. Prace  zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy. Wartość prac ponad 15 tys zł.

 

 

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber