Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Informator   »   Mazowiecka Izba Rolnicza
Mazowiecka Izba Rolnicza

Izba rolnicza jest jednostką organizacyjną samorządu rolniczego działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji .

Izba Rolnicza województwa mazowieckiego nosi nazwę „Mazowiecka Izba Rolnicza”.

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz. U. Nr 1 z 1996 r poz.3, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126) oraz niniejszego Statutu.

Członkami Izby są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i płacące ten podatek na terenie województwa mazowieckiego;
  • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych i płacące ten podatek na terenie województwa mazowieckiego;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Organami Izby są:
    A. Walne Zgromadzenie
    B. Komisja Rewizyjna
    C. Zarząd
    D. Rady Powiatowe Izby

Kadencja organów Izby trwa 4 lata – licząc od dnia wyborów.

Terenem działania Rady Powiatowej Izby jest obszar powiatu.

Członkami Rady Powiatowej są członkowie izby wybrani w wyborach bezpośrednich w okręgach wyborczych obejmujących obszar jednej gminy.

Członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej z terenu gminy Cegłów są:

- Krzysztof Janicki
- Janusz Dziugieł

Mazowiecka Izba Rolnicza

Parzniew, ul. Wolności 2

05-804 Pruszków

tel.

e-mail – weso@mir.pl

biuro czynne w godz: 7:30-15:30

Mazowiecka Izba Rolnicza O/Warszawa

Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Warszawa

Parzniew, ul. Wolności 2

05-804 Pruszków

Tel.

e-mail – wars@mir.pl

biuro czynne w godz: 7:30-15:30

 

http://www.mir.pl; e-mail: weso@mir.pl

Dyrektor Biura – Sławomir Błażejczyk

Z-ca Dyrektora – Anna Górska

Więcej informacji: www.mir.pl

 

WAŻNE INFORMACJE

Komunikat

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber