Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Woda i ścieki   »   Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania

Ustalanie ogólnych i technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do wspólnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

 

  • ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa  prawna:

  • art.152-153, art.378 ust.3 pkt3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (Dz.U z 2018r. poz. 799),
  • Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 2 lipca 2010roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz.880)
  • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U z 2018r poz. 1044)

Załączniki:

  1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków lub kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
  2. Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu;
  3. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Uwagi:

  • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
  • Eksploatujący oczyszczalnie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
  • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Opłaty: 

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia

Zwolnione z opłaty są  przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podst. prawna:  art.2 , ust. 1pkt. 2 ww. ustawy) .

 zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
psr
psr
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
lokalni_przedsiebiorcy
lokalni_przedsiebiorcy
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
wybory2020
wybory2020
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji