Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Nowy system gospodarki odpadami   »   Prawo lokalne
Prawo lokalne

Prawo lokalne

System gospodarki odpadami w gminie Cegłów regulują następujące uchwały:

Uchwała nr IV.22.18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1953

Uchwała nr IV.23.18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1954

 

Uchwała nr XLV/369/17 w sprawie zmiany określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1488

 

Uchwała nr XLI/331/17 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1382

Uchwała nr XLI/330/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XVI/120/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1383

Uchwała Nr XVI/115/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Cegłów

http://bip.ceglow.pl/?a=764

Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. Regulamin

Uchwała Nr XVI/119/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://bip.ceglow.pl/?a=769

Uchwała Nr XVI/120/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://bip.ceglow.pl/?a=770

Uchwała Nr XVII/138/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy

http://bip.ceglow.pl/?a=812

Uchwała Nr XVII/137/15 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/121/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów

http://bip.ceglow.pl/?a=811

Uchwała Nr XVII/136/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

http://bip.ceglow.pl/?a=810

Uchwała Nr XVII/135/15 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/122/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego

http://bip.ceglow.pl/?a=809

Uchwała Nr XVIII/151/15 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej Rodziny

http://bip.ceglow.pl/?a=832


pdf_iconUCHWAŁA Nr XXVI/133/09 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cegłów na lata 2009-2032”

pdf_iconZałącznik do uchwały: „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cegłówna lata 2009-2032”

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji