Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gminna Spółka Wodna
Gminna Spółka Wodna

Gminna Spółka Wodna

O spółce

Gminna Spółka Wodna Cegłów jest niepubliczną formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku i ma na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy Prawo wodne potrzeb w zakresie zagospodarowania wodami, a w szczególności wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń wodnych służących do ochrony wód przed zanieczyszczeniem, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią, odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

Teren działania

Terenem działania spółki jest obszar gminy Cegłów.

Siedziba spółki

Siedziba Gminnej Spółki Wodnej Cegłów mieści się przy ulicy T.Kościuszki 4, 05-319 Cegłów.

Władze spółki
Zarząd spółki:
Przewodniczący Zarządu – p. Mirosław Walas
Zastępca Przewodniczącego Zarządu – p. Krzysztof Kaska
Sekretarz Zarządu – p. Piotr Marczuk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Dariusz Uchman
Zastępca Przewodniczącego Komisji – p. Przemysław Dębowski

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Tomasz Ławecki

Kontakt
ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów
tel: (25) 759-59-46, email: gsw@ceglow.pl
kontakt w godzinach pracy Urzędu

Składki
Stawki na rok 2022 wynoszą:
dla gruntów zdrenowanych: 45,00 zł/ha;
dla gruntów zmeliorowanych: 45,00 zł/ha;
minimalna roczna odpłatność: 50,00 zł

Składki należy wpłacać na rachunek bankowy do wpłat:

BS Siedlce Oddział w Mrozach 57 9227 0004 0000 5281 2000 0010

lub u inkasentów roznoszących nakazy.

 

GSW Cegłów – Tekst jednolity 2021 r.

Decyzja do statutu 2021 r.

Klauzula informacyjna Spółka Wodna

Oswiadczenie o aktualizacji danych

Wniosek o przystapienie do Spolki

Oświadczenie o rezygnacji z czlonkostwa

Uchwała I

Uchwała II

Uchwała III

Uchwała IV

Uchwała V

Uchwała VI

 

Uchwała VII

Uchwała VIII

Uchwała IX

Uchwała X

Uchwała XI

Sprawozdanie Zarządu

Plan pracy

Plan finansowy

 

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber