Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gmina Cegłów   »   Strategia rozwoju Gminy
Strategia rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023

Podczas XVII sesji Rady Gminy Cegłów w dniu 10 grudnia 2015 r., podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023.

Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Dokument zawiera syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonalnego Gminy w zakresie sytuacji społeczno – ekonomicznej, bilansu strategicznego sił i słabości wraz z analizą SWOT. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonowania Gminy Cegłów na najbliższe lata ze wskazaniem jej  wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy rozwojowych. Ponadto dokument odnosi się do spójności i zbieżności z  obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi opracowaniami strategicznymi na szczeblu gminnym, regionalny i krajowym.

Przedmiotowy dokument daje również możliwości tworzenia warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015-2023 jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki, a jej opracowanie było niezbędne do uporządkowania myślenia o rozwoju, sprawiając by działania niezależnych od siebie podmiotów i środowisk były koordynowane i łączone. Dokument ten ułatwia lokalnym władzom rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i prawnych, jak również racjonalne organizowanie przyszłych działań, w szczególności odkrywanie i uruchamianie niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych.
Ważnym elementem procesu tworzenia Strategii były konsultacje społeczne. W celu dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej procedura uspołecznienia dokumentu zakładała bezpośredni udział mieszkańców w jego tworzeniu już na etapie formułowania wizji i celów strategicznych poprzez m.in. przeprowadzenie ankietyzacji, wywiadów i rozmów bezpośrednio z mieszkańcami i władzami Gminy. Takie rozwiązanie umożliwiało wszystkim zainteresowanym aktywny udział w kreowaniu kluczowych dla Gminy kierunków rozwoju. Konsultacjom społecznym poddany został również projekt Strategii Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023.

Strategia Gminy Cegłów

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber