Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gmina Cegłów   »   Akcyza
Akcyza

UWAGA ROLNICY !!!

Podstawa prawna – Ustawa z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 846 ze zm.)

KOMU PRZYSŁUGUJE:
1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.
2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o zwrot podatku należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Cegłów w następujących terminach:
- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku
Należy złożyć wnioski wraz z fakturami VAT za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, czyli:
- w lutym faktury od 1 sierpnia ubiegłego roku do 31 stycznia bieżącego roku;
- w sierpniu faktury od 1 lutego bieżącego roku do 31 lipca bieżącego roku.

DECYZJA:
Burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego na wniosek tego producenta wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 1,20 zł. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832)

Limit roczny na 2023 r. ustala się jako sumę ( Dz.U. z 2022 r. poz. 846 ze zm.):

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku

Zatem limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji Burmistrza w terminach:
- od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku;
- od 1 października do 31 października danego roku.
Procedura_2023_r
Wzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber