Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Bezpłatne porady prawne
Bezpłatne porady prawne

Nieodpłatna pomoc prawna

Zapraszamy do korzystania z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który znajduje się w Urzędzie Gminy Cegłów pokój nr 13 ( I piętro)

Godziny przyjęć radców prawnych:
- poniedziałek godz. 14.00 – 18.00
- środa w godz. 8.00 -12.00

Więcej informacji na temat Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajduje się na stronie: http://powiatminski.pl/aktualnosc-1302-nieodplatna_pomoc_prawna_oraz.html

 

WZÓR OŚWIADCZENIA

 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 KARTY INFORMACYJNE

 

UMAWIANIE WIZYT

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można umawiać:

  • telefonicznie 25/ 756- 40- 77

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Cegłowie czynny jest w poniedziałek 14.00 – 18.00 i środę 8.00 – 12.00. Pokój nr 13.


Procedura umawiania wizyt dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o  których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie osobiście, oraz osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) może również zgłosić uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  W uzasadnionych przypadkach, porada może być udzielona poza punktem,  np. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie staroście oświadczenia, o  którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających (oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość).  Zgłoszenie można złożyć w wersji papierowej na adres:
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim dostępnej na stronie www.powiatminski.pl.
Po otrzymaniu zgłoszenia Starosta przesyła drogą elektroniczną oświadczenie i dane kontaktowe osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, która porozumiewa się z osobą niepełnosprawną w umówionym terminie.
DO POBRANIA:


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W POWIECIE MIŃSKIM

LISTA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A UST. 1 PKT 1 I 2 USTAWY

W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

           CZĘŚĆ I

          CZĘŚĆ II

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o dokonanie anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Pani/Pana opinia posłuży analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności punktu. Formularz opinii (część B karty pomocy) zostanie Państwu przekazany przez osobę udzielającą porady w punkcie. Opinię można złożyć: - telefonicznie:25/756-40-77,- na adres e-mail: npp@powiatminski.pl,- w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna”.  POBIERZ: FORMULARZ OPINII

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stolica Kultury Mazowsza
Stolica Kultury Mazowsza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja