Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Aktualności   »   XXX Sesja Rady Gminy Cegłów
XXX Sesja Rady Gminy Cegłów
XXX Sesja Rady Gminy Cegłów
21 lis 2016

Dnia 17 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Cegłów odbyła się XXX jubileuszowa sesja Rady Gminy Cegłów.

 

W porządku obrad, znalazły się m.in. sprawy:

-        informacja Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Cegłowie z działalności jednostek OSP za rok 2015;

-        informacja w sprawie ściągalności dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ulg i umorzeń;

-        informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych gminy i kierowników jednostek organizacyjnych.

Podczas sesji Wójt Gminy Cegłów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli gratulacje Panu Karolowi Boguszewskiemu, mieszkańcowi wsi Skwarne, który otrzymał tytuł Wicemistrza Polski w kategorii 120 kg juniorów do lat 23 w Mistrzostwach Polski Seniorek
i Seniorów Juniorek i Juniorów do lat 23 Weteranek i Weteranów w Trójboju Siłowym Klasycznym.

Wręczone zostały również listy gratulacyjne trzem sołtysom z terenu gminy Cegłów, którzy
30 września br. zostali uhonorowani Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta RP
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Pani Elżbiecie Bajszczak, Panu Krzysztofowi Sadowskiemu, którzy otrzymali Złoty Krzyż Zasługi oraz Panu Janowi Uchmanowi, który otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

 

Rada Gminy Cegłów podjęła 19 uchwał, dotyczących m.in.:

-        zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaseczno, Posiadały, Rososz, gmina Cegłów
i sieci wodociągowej w miejscowości Rososz, gmina Cegłów” ;

-        zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Cegłów i sieci wodociągowej
w miejscowości Kiczki Pierwsze, gmina Cegłów”;

-        lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Posiadały;

-        uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cegłów;

-        przystąpienia do sporządzenia ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mienia – Mienia Zachód;

-        uchwalenia Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi;

-        ustalenia wysokości stawek podatków i opłat na rok 2017.

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
lokalni_przedsiebiorcy
lokalni_przedsiebiorcy
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
wybory2020
wybory2020
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji