Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Aktualności   »   Ś.p. Stanisław Pieńkowski – wspomnienie
Ś.p. Stanisław Pieńkowski – wspomnienie
Ś.p. Stanisław Pieńkowski – wspomnienie
13 maj 2022

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Stanisława Pieńkowskiego –Wójta Gminy Cegłów w latach 1991-2002.

Stanisław Pieńkowski urodził się 02.05.1945 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1959 r., kontynuował naukę w warszawskiej „kolejówce”. Jako jej absolwent w 1962 r. zaczął pracować w warsztatach Lokomotywowni (PKP). Potem został maszynistą, jednocześnie podnosząc swoje kwalifikacje w technikum. Wiele lat pracował w charakterze starszego maszynisty pociągów międzynarodowych. W 1987 roku przeszedł na rentę inwalidzką ze względu na stan zdrowia. Od tego czasu mocniej zaangażował się w działalność społeczną. Był Przewodniczącym Rady sołeckiej, następnie sołtysem wsi Cisie. W 1988 r. został członkiem Komisji Budżetowej Gminnej Rady Narodowej. W grudniu 1991 r. – po rezygnacji Czesława Wąsowskiego – Rada Gminy wybrała Stanisława Pieńkowskiego na wójta Gminy Cegłów. Na tym stanowisku pozostał do 2002 r. W lepszym przygotowaniu do nowych wyzwań pomogło Stanisławowi Pieńkowskiemu ukończenie w połowie lat 90. Studium Prawno – Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk, gdzie wykładali również twórcy ustawy samorządowej. Kontakty z takimi fachowcami bardzo ułatwiły pokonywanie trudności związanych z transformacją ustrojową. Wspólne spotkania i szkolenia z przedstawicielami władz wojewódzkich także przynosiły wymierne efekty. 10 lat na stanowisku wójta to był bardzo trudny i pracowity czas, ale spożytkowany bardzo efektywnie dla dobra całej gminnej społeczności. Wykonano wtedy wiele inwestycji, z których najważniejsze to: remonty i budowa ok. 40 km dróg, budowa gminnego wysypiska w Woźbinie, stacji wodociągowej dla 4. gmin w Piasecznie, oczyszczalni ścieków w Cegłowie, kanalizacji w północnej części Cegłowa, wodociągu w gminie, wykonanie telefonizacji gminy, przystosowanie budynku na szkołę w Piasecznie, budowa domu ludowego w Kiczkach, rozbudowa i przystosowanie budynku dla przedszkola w Cegłowie, remonty strażnic, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, wykonanie projektu kanalizacji w południowej części Cegłowa, wykup terenu pod targowisko i parking oraz urządzenie pierwszego targowiska.

Okres rządów Stanisława Pieńkowskiego to także czas wielu działań integrujących miejscową społeczność i czas owocnej współpracy z cegłowskimi parafiami: z ówczesnym proboszczem ks. Kazimierzem Sokołowskim i Diecezją Warszawsko – Praską Kościoła Rzymskokatolickiego oraz z kapłanem Grzegorzem Dróżdżem – proboszczem parafii mariawickiej. Efektem tej współpracy były kontynuowane do dziś spotkania opłatkowe dla ludzi starszych i samotnych, wspólne modlitwy wiernych parafii katolickiej i mariawickiej oraz wspólne obchody państwowych świąt (Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości 11 listopada).

Pod odejściu ze stanowiska wójta Stanisław Pieńkowski nie zaprzestał działalności społecznej. Cały czas był mocno zainteresowany działaniami na rzecz rozwoju gminy i dobra jej mieszkańców. W latach 2006-2014 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Łącząc się w żałobie, składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja