Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Aktualności   »   Komunikat szkody spowodowane suszą 9 lipca 2019
Komunikat szkody spowodowane suszą 9 lipca 2019
Komunikat szkody spowodowane suszą 9 lipca 2019
9 lip 2019

Wójt Gminy Cegłów informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem Nr 97, powołał Komisję do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na terenie gmin województwa mazowieckiego.

W związku z informacjami pojawiającymi się o występowaniu suszy na terenie Gminy Cegłów apelujemy do rolników o sprawdzenie stanu pól uprawnych.

Według monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w chwili obecnej występuje zagrożenie suszą na terenie gminy Cegłów występuje dla zbóż  jarych na glebach bardzo lekkich (V – VI klasa).

Poszkodowani rolnicy proszeni są o składanie typowych wniosków o oszacowanie szkód wraz z załącznikami:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośredniej na bieżący rok
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

(dotyczy rolników korzystających z płatności obszarowych).

Wnioski maja być wypełnione rzetelnie i czytelnie. Poszkodowani rolnicy proszeni są o dokładne zapoznanie się z treścią każdego punktu wniosku oraz wszystkimi odnośnikami.

  1. Każdy punkt wniosku musi być wypełniony bardzo dokładnie: opisany, zaznaczony lub skreślony.
  2. Wniosek winien obejmować gruntu posiadane także w innych gminach i wojewódzkich.
  3. Powierzchnia użytków rolnych musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty ARiMR, czyli obejmować wszystkie uprawy nawet te w których nie wystąpiły straty, należy wtedy wpisać 0% strat.
  4. Wniosek oraz stosowne oświadczenia muszą być poprawnie podpisane, tj. miejscowość, data i czytelny podpis rolnika składającego wniosek.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Cegłów lub na stronie internetowej

Zalacznik_nr_4

www.mazowieckie.pl 

- baner: Klęski żywiołowe – rolnictwo straty

Uwaga : Szacowanie obejmuje tylko szkody w uprawach rolniczych i sadowniczych.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniami jest dostępny w Urzędzie Gminy (pokój nr 5) oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

– wniosek oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym:

– oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach:

– oświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatność bezpośrednią na rok 2019oraz wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Przypomina rolnikom o konieczności oszacowania strat w uprawach wywołanych przez tegoroczną susze jeszcze przed ich zbiorem. Warunkiem oszacowania strat jest złożenie wniosku przez rolnika w urzędzie gminy.

W przypadku konieczności zbioru uprawy przed szacowaniem przez komisję należy zostawić reprezentatywny obszar dla oceny występowania szkody.

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji