Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Aktualności   »   
22 lis 2022

W ostatnim okresie do wielu właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cegłów Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim przesyłał zawiadomienia o dokonaniu wpisu w dziale I Księgi Wieczystej. Przesyłane zawiadomienia dotyczą wniosków złożonych przez Starostę Mińskiego celem sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I Księgi Wieczystej. Potrzeba sprostowania oznaczenia w Księdze Wieczystej wynika ze zmiany nr TERYT w identyfikatorze działki w związku ze zmianą statusu miejscowości Cegłów od 1.01.2022 na miasto. Do 31.12.2021r cały obszar Gminy Cegłów posiadał jednakowy nr TERYT Gminy w postaci 141204_2, gdzie 2 oznacza gmina wiejska. Wszystkie działki na terenie obrębu 0001-Cegłów po 1.01.2022r otrzymały TERYT w postaci 141204_4, gdzie 4 oznacza miasto w gminie miejsko-wiejskie. Pozostałe działki otrzymały TERYT w postaci 141204_5, gdzie 5 oznacza obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. W wielu przypadkach następuje również korekta pól związanych z pozostałymi informacjami takimi jak:

Położenie (województwo, powiat, gmina, miejscowość) zmiana z siedleckiego na mazowieckie, dopisanie mińskiego,

Sposób korzystania zostaje uzupełniony zgodnie z zapisami Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej przez Starostę Mińskiego.

1

Obszary szare w przesłanych zawiadomieniach zostają wykreślone (zamienione) na teksty zapisane wytłuszczoną czcionką. Zmiany te są dokonywane na wniosek Starosty Mińskiego prowadzącego Ewidencję Gruntów i Budynków na podstawie informacji o księdze wieczystej ujawnionej w jego Rejestrze EGiB.

3

Zapraszamy do weryfikacji zapisów w Państwa KW poprzez www.ekw.ms.gov.pl.

4

Dział I KW powinien zawierać już ujawniony identyfikator działki lub posiadać wpis o złożonym wniosku o sprostowanie oznaczenia w DZIALE I. (DZ. KW. / SI1M / 5190 / 22 / 1 – 2022-02-14, 12:03:23 – SPROSTOWANIE OZNACZENIA / OBSZARU NIERUCHOMOŚCI).

56

 

W przypadkach kiedy posiadają Państwo wiedzę na temat numeru księgi wieczystej a Starosta Miński prowadzący EGiB nie ma tej informacji ujawnionej i złożonego wniosku o sprostowanie oznaczenia nieruchomości w KW zapraszamy do kontaktu z Ewidencją Gruntów i Budynków prowadzoną przez Starostę Mińskiego ul. Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim. Starosta wnioski o sprostowanie w KW składa bez udziału finansowego właścicieli nieruchomości dlatego warto przypilnować prawidłowego ujawnienia oznaczenia nieruchomości.

Głównym celem Ksiąg Wieczystych (KW) jest rejestrowanie praw podmiotów rejestru (osób) po przedmiotów rejestru (nieruchomości). Natomiast istotą prowadzenia Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) jest gromadzenie danych o położeniu przestrzennym obiektów, geometrii oraz informacji opisowych. Pewien zakres informacji powtarza się w obu rejestrach. Można powiedzieć że EGiB oraz KW uzupełniają się wzajemnie. Domniemanie wiarygodności Ksiąg Wieczystych obejmuje jedynie wpisanie do KW prawa i roszczenia uwidocznionych w DZIAŁ I-SP SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ, własność DZIĄŁ – II WŁĄSNOŚĆ, prawo nieruchomości DZIAŁ III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA, obciążenia DZIAŁ IV – HIPOTEKA. Nie ma ono natomiast zastosowania do informacji dotyczących stanu faktycznego, zawartych w DZIAŁ I – O – OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI takich jak położenie nieruchomości jej obszar, czy sposób z niej korzystania. To dane zawarte z ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 majha 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) i art. 26 ust. 2 u stawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1728 z późn. zm.).

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber