Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Inwestycje   »   Projekty ze środków zewnętrznych   »   Rekultywacja składowiska odpadów
Rekultywacja składowiska odpadów

 

 

 

logo (2)

 

 

 

„Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki”

Projekt został zrealizowany w okresie od 12.08.2013 r. do 31.12.20214 r.

Początkowo wartość projektu wynosiła: 558 170,74 PLN.

Poziom dofinansowania z EFRR: 78,20 %.

Miejsce realizacji projektu to: Gmina Cegłów i Gmina Latowicz.

Głównym celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego woj. mazowieckiego, w tym poprawa jakości gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych, stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (sektor turystyczny i rolnictwo). Cel został osiągnięty poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów, ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, w tym NATURA 2000 i inne obszary chronione. Zachowanie walorów przyrodniczych obszaru spowodowało poprawę warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Przed realizacją projektu istniały dwa składowiska odpadów komunalnych, jedno w Gminie Cegłów, drugie w Gminie Latowicz, na których odnotowywano przekroczenia poziomów zanieczyszczeń, co było szczególnie groźne na terenach, na których są wolno płynące, okresowo wysychające cieki wodne.

 


 

Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz- Rozstanki”

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji