Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Inwestycje   »   Projekty ze środków zewnętrznych   »   e-Cegłów
e-Cegłów

 

NOWOCZESNY URZĄD

Szanowni Państwo,

Wojt_za_biurkiemGmina Cegłów jest w trakcie realizacji bardzo ważnej z punktu widzenia technologicznego inwestycji o nazwie: „e-Cegłów- kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, na podstawie podpisanej 29 sierpnia 2012 roku umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 148 743,12 PLN, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 1 351 462,50 PLN. 

e-ceglow-serwerownia1. Istotą projektu jest kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych w Gminie Cegłów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Założenia te zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:rozwój infrastruktury łączności elektronicznej, który umożliwi wymianę danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy i w ramach tego:

- wdrożony zostanie elektroniczny obieg dokumentów,
- zmodernizowana zostanie strona internetowa gminy,
- wdrożone zostaną kompatybilne ze sobą programy komputerowe do obsługi wszystkich zadań za jakie odpowiada urząd m.in. do obsługi finansowo – kadrowej, do obsługi podatkowej czy ewidencji ludności,
- wymienione zostaną stare komputery – na nowe,
- zakupione zostaną nowe laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne,
- zakupione zostaną nowe serwery i zmodernizowana zostanie serwerownia Urzędu Gminy,

2. zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez bezpłatny dostęp mieszkańców do internetu w PIAP- ach, czyli infokioskach:

- zakupione i zainstalowane zostaną urządzenia typu PIAP w jednostkach organizacyjnych Gminy Cegłów, w których będzie dostęp do internetu i gminnej strony internetowej.

- zainstalowane zostaną dwa telebimy, w których prezentowane będą wydarzenia z życia Gminy.

- zmodernizowana zostanie siec telefoniczna VoiP (cyfrowa telefonia internetowa) w Urzędzie Gminy Cegłów

3. wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem użyteczności publicznej ukierunkowanych na zróżnicowany rozwój środowiskowy, redukcję zużycia energii oraz poprawę bezpieczeństwa;
- monitoring obiektu zewnętrzny i wewnętrzny,
- sterowanie ogrzewaniem w budynku Urzędu Gminy

To tylko najważniejsze elementy wchodzące w skład projektu. Efektem końcowym będzie kompleksowa informatyzacja instytucji oraz stworzenie nowoczesnego e-Urzędu Gminy Cegłów.


logo

W dniu 8 lipca 2013 roku w Urzędzie Gminy Cegłów odbyło się podpisanie umowy z firmą SWARCO TRAFFIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wykonawcą zadania „e-Cegłów- kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów”.


 

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną prezentacją projektu w programie PowerPointppi

ulotka A5 drukulotka A5 druk


Kolejne etapy i efekty realizacji projektu:


poig_naglowek

„e-Cegłów – kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów”

Wartość projektu: 1 351 462,50 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 85 %

Beneficjent: Gmina Cegłów

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


logo

W dniu 23.07.2014 roku w Urzędzie Gminy Cegłów odbyła się konferencja poświęcona zakończeniu realizacji projektu pn.”e-Cegłów- kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów”. Projekt został zrealizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu,

na podstawie podpisanej 29 sierpnia 2012 roku umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 145 172 ,74 PLN,
co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
Natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 1 347 262, 05 PLN.
Projekt został zrealizowany przez Wykonawcę – Firmę SWARCO TRAFIC POLSKA Sp. z o.o.
W wyniku realizacji projektu zostały zakupione nowe komputery do Urzędu Gminy w Cegłowie, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, wdrożono kompleksowo nowe oprogramowania m.in. do obsługi księgowo- kadrowej, do obiegu dokumentów. Serwerownia gminna została wyposażona m.in. w nowe serwery fizyczne, macierz dyskową. Na terenie Gminy zainstalowane zostały 2 telebimy oraz Info Kioski, w których bezpłatnie można skorzystać z internetu. Zmodernizowana została strona www.ceglow.pl oraz BIP, na którym można znaleźć aktywne formularze wniosków oraz został wprowadzony system kolejkowy obsługi interesantów. Na konferencji podsumowano przebieg i zakres całego projektu, a także Wójt Gminy Cegłów wręczył osobom zaangażowanym w realizację projektu symboliczne podziękowania.

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji