Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Inwestycje   »   Inwestycje   »   Drogowe
Drogowe

Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Mienia w ciągu drogi gminnej w m. Mienia, gmina Cegłów

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 13, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Całkowity koszt wykonania: 79 951,87zł

Termin rozpoczęcia prac 29 września 2015r.

Termin zakończenia prac 7 grudnia 2015r.

Prace obejmowały wzmocnienie podpory pośredniej i przyczółków w rejonie wahań lustra wody nowymi odsadzkami żelbetowymi, uzupełnienie kamieni i spoinowanie przyczółków kamiennych, oczyszczenie i wypełnienie szczeliny oparcia płyty pomostu na podporze pośredniej, odnowienie, zabezpieczenie umocowania dna cieku pod obiektem, odmulenie dna cieku na wlocie i wylocie, profilowanie i uporządkowanie nasypów w rejonie skrzydełek.


 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno,

Wykonawca: „Czystość” Spółka Jawna Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid. 05-200 Wołomin, ul. Sławkowska 22.

Całkowity koszt wykonania: 224 629,92zł

Termin rozpoczęcia prac 7 sierpnia 2015r.

Termin zakończenia prac 21 października 2015r.

Prace polegały na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie z kruszonki betonowej frakcji 0-63mm wyrównanej tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5mm. Pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,5m. Długość odcinka 632,0m, w tym:

  1. podbudowa z kruszonki betonowej stabilizowanej mechanicznie grubości 20cm na powierzchni 3 255,00m2 .
  2. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 5cm na powierzchni 3 255,00m2 .
  3. warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 3cm na powierzchni 2 604,00m2 .
  4. warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm na powierzchni 2 604,00m2 .
  5. pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 7cm na powierzchni 651,00m2 .
  6. odmulenie rowów na długości 1 302,00m.

 

Wykonano modernizację dróg gminnych dojazdowych w Cegłowie: ks. F. Katuszewskiego, Zygmunta III Wazy, Mazowiecka. Wartość inwestycji 148 374,90zł.

Inwestycja objęła powierzchnię 2450m2 i obejmowała ułożenie warstwy mineralno-asfaltowej
gr. 5cm wraz z podbudową dróg 40cm.

Z funduszu sołeckiego 26 614,27

Wykonano przebudowę dróg w Hucie Kuflewskiej – Wola Stanisławowska na działkach 330 i 438. Łączna wartość inwestycji 185 788,43zł roboty uzupełniające 54 909,41zł. Inwestycja obejmowała wykonanie warstwy mineralno-asfaltowej gr. 5cm na istniejącej podbudowie długość 1100m, pow.5500m2. Na działce 438 podbudowa z kruszywa łamanego 20cm, pow. 1500m2, długość 300m.

Została udzielona dotacja w kwocie 100 000zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Wykonano wzmocnienie drogi gruntowej w Wólce Wiciejowskiej na długości 500m. Powierzchnia 2250m2. Wzmocnienie przy pomocy kruszywa, grubość warstwy 5cm. Wartość zadania 27 675,00zł.

5 988,21 z funduszu sołeckiego


 

Utwardzenie drogi w Hucie Kuflewskiej, ułożenie asfaltu na długości 1 km o grubości 5 cm i szerokości 5 m.
Wartości inwestycji ponad 140 tys. zł.

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji