Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Inwestycje   »   Inwestycje
Inwestycje

 

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego

 

W 2016 r. na terenie gminy Cegłów już po raz drugi została podjęta akcja mechaniczno-chemicznego usuwania  Barszczu Sosnowskiego.  W wyniku przeprowadzonego przetargu usługę wykonała firma  „AMAT” Matyszek Albert ze Stanina. Prace prowadzone były od 10 czerwca do 31 października 2016 r. z podziałem na trzy etapy.  W sumie dokonano trzykrotnego oprysku Barszczu Sosnowksiego na powierzchni 20 ha oraz jej koszenia.

Koszt tegorocznego usuwania Barszczu Sosnowskiego wraz z opracowaniem inwentaryzacji miejsc jego występowania zostały objęte dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 75%  kosztu kwalifikowalnego zadania, tj. kwotą 61 950, 00 zł.

 

Przebudowa ul. Konopnickiej

Wykonawca: TOMIRAF s.c. ul. Wspólna 42, Glina. 05-430 Celestynów.

 

Wykonany zakres prac na odcinku o długości 202,0m:

Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0-31,5mm gr. 5cm. Podbudowa z kruszonki betonowej stabilizowanej mechanicznie frakcja 0-63mm gr. 15cm. Podsypka z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm.

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 5cm.

Regulacja zasuw wodociągowych szt. 5.

Regulacja kratek ściekowych i studni kanalizacji deszczowej szt. 7.

Przebudowa części chodnika – ok 5,0m2

Inwentaryzacja powykonawcza.

Całkowita wartość prac      – 78 797,86zł

W tym:

Budżet Gminy                      – 51 586,36zł

Fundusz sołecki                 – 27 211,50zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i  Mostów Spółka z o.o. 05-300 Mińsk

          Mazowiecki, ul. Kolejowa 28.

 Wykonany zakres prac:

Na odcinku o dł. 550m wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową  standard II – średnio 75 kg/m2 (mieszanka AC16W), ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (mieszanka AC11S), wykonanie poboczy jezdni o szerokości 2×0,5m z kruszywa łamanego (grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm).

Na odcinku o dł. 660m

Podbudowa z kruszyw łamanych, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 3cm (mieszanka AC16W), ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm (mieszanka AC11S), wykonanie poboczy jezdni o szerokości 2×0,5m z kruszywa łamanego (grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm)

Całkowity koszt zadania    – 334 368,41zł

Utwardzenia terenu w Parku edukacyjnym „pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie

Wykonawca: JAR-BUD Jarosław Siporski. Ruda ul. H.M. Starzeńskiego 37, 05-311

                      Dębe Wielkie

 Zakres prac obejmował ustawienie krawężników  betonowych szarych 15x30x100cm, obrzeży betonowych szarych 8x30x100cm, obrzeży betonowych czerwonych 6x30x100cm, wykonanie warstwy odsączająca z piasku gr. 20cm,  podbudowy betonowej z betonu B-10 gr. 15cm, podbudowy z tłucznia gr. 20cm, podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm, nawierzchni na podsypce piaskowej z kostki brukowej szarej gr. 8cm, nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej z kostki betonowej czerwonej gr. 6cm.

Całkowity koszt zadania  – 148 898,89zł

 

Przebudowa ulic Słowackiego i Orzeszkowej w Cegłowie

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i  Mostów Spółka z o.o. 05-300 Mińsk

          Mazowiecki, ul. Kolejowa 28.

Wykonany zakres prac na odcinku o długości 400,0m.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwa odsączająca gr. 10cm, podbudowy (warstwa dolna) z kruszyw łamanych 31,5-63mm gr. 15cm, podbudowy (warstwa górna) z kruszyw łamanych kliniec sortowany (rozkładany rozkładarką) 0-31,5mm gr. 5,0cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard I warstwa wiążąca gr. 4,0cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard I warstwa ścieralna gr. 3,0cm, pobocza z kamienia tłuczonego gr. 10cm, profilowanie rowów, rozebraniu przepustów, regulacja pionowa studzienek.

Całkowita wartość prac       – 205 565,09zł

W tym:

Budżet Gminy                       – 166 953,59zł

Fundusz sołecki                  –   27 211,50zł

Wpłaty od mieszkańców    –   11 400,00zł

Sieć wodociągowa Kiczki Pierwsze

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Kiczki Pierwsze na dz. ew. 407, 186/2, 183. Długości wykonanej sieci 381,5mb. Rurociąg PCV o średnicy 110 wraz z armaturą.

Wartość inwestycji 20 770,98zł

Sieć wodociągowa Mienia Wygwizdów

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Mienia Wygwizdów na dz. ew. 448, 449/1, 449/2, 450/2, 450/3, 451, 452/1, 452/2, 454, 555, 1068/5, 1070/1. Długości wykonanej sieci 1 031,0mb. Rurociąg PCV o średnicy 110 wraz z armaturą.

Wartość inwestycji 104 550zł.

Utwardzenie palcu na terenie Oczyszczalni Ścieków

Wykonawca: TRANS-KOP Jakub Niewiadomski ul. Gdańska 94, 07-100 Węgrów.

Całkowity koszt wykonania: 78 720,00zł

Termin rozpoczęcia prac 1 grudnia 2015r.

Termin zakończenia prac 28 grudnia 2015r.

Prace obejmowały wykonanie:

1)    16 stóp fundamentowych żelbetowych pod halę stalową

2)    Utwardzenie terenu pod halą stalową na powierzchni 268,0m2 o konstrukcji:

a)  krawężniki betonowe 15×30 na ławach betonowych, obrzeża betonowe 8×30 na ławach betonowych, podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm, podbudowa z kruszyw łamanych o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm, podsypka cementowo-piaskowa o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm, izolacja przeciwwilgociowa z folii o grubość 3mm, podsypka cementowo-piaskowa o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm, kostka betonowa bez fazowa gr. 8cm.

3)    Utwardzenie terenu (plac manewrowy) 183,0m2

a)    podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) – grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,

b)    podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa – grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,

c)    podbudowa z kruszyw łamanych – grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,

d)    podsypka cementowo-piaskowa – grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm,

e)    kostka betonowa bez fazowa gr. 8cm.

4)    Wymiana gruntu na powierzchni ok. 62,5m2 (wzdłuż rowu melioracyjnego na długości do 16mb i głębokości nie mniejszej niż wymiana gruntu pod halą stalowa i utwardzanym placem.


 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Piaseczno 152

Wykonawca: ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa ul. Staroopatowska 24 lok. 52. 26-600 Radom

Całkowity koszt wykonania: 287 024,19zł

Prace termomodernizacyjne dofinansowane z Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Termin rozpoczęcia prac 12 stycznia 2015r.

Termin zakończenia prac 30 września 2015r.

Zakres prac: Budynek Szkoły i budynek magazynu sprzętu szkolnego

ocieplenie ścian fundamentowychz płyt styropianowych gr 14cm o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć – 95,05m2

ocieplenie ścian (COKÓŁ) płytami styropianowymi gr. 14cm o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego drobnoziarnistego – 25,10m2.

ocieplenie ścian (COKÓŁ) płytami styropianowymi gr. 10cm o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego drobnoziarnistego – 13,64m2.

ocieplenie ścian (ściany powyżej cokołu) płytami styropianowymi frezowanymi gr. 10cm, wyprawa tynkarska baranek 2,0mm, tynk samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą – 170,38m2.

ocieplenie ścian (ściany powyżej cokołu) płytami styropianowymi frezowanymi gr. 14cm, wyprawa tynkarska baranek 2,0mm, tynk samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą – 473,20m2.

izolacje cieplne poddasza z wełny mineralnej gr. 15cm – 93,20m2

izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poddasza z płyt styropianowych gr. 18cm poziome – 186,41m2

przyklejenie na poddaszu płyt styropianowych gr. 10cm do ścian – 54,71m2

wymiana istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne przeszklone – szt. 1

drzwi stalowe zewnętrzne pełne ocieplane – szt. 2

okna rozwierana i uchylno-rozwierane jednodzielne i dwudzielne z PVC z nawietrzakami higrosterowalnymi – szt. 36

montaż kotła olejowego ze zintegrowanym palnikiem olejowym 30kW

montaż zaworów termostatycznych z ciągła ukrytą nastawą wstępną oraz możliwością wymiany wkładki podczas pracy instalacji – szt. 53

montaż zaworów grzejnikowych powrotnych z funkcją odcięcia, bez regulacji wstępnej – szt. 53

 

Zakres prac: Budynek łącznika wraz z salą klasową i magazynkiem

ocieplenie ścian (ściany powyżej cokołu) płytami styropianowymi frezowanymi gr. 15cm, wyprawa tynkarska baranek 2,0mm, tynk samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą.- 59,86m2

ocieplenie ścian (ściany powyżej cokołu) płytami z wełny mineralnej gr. 15cm, wyprawa tynkarska baranek 2,0mm, tynk samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą – 42,97m2.


 

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie

Wykonawca: GAB-BUD” Zbigniew Gabalski, 07-130 Łochów, ul. Jana Kazimierza 16

Całkowity koszt wykonania: 129 726,00zł

Termin rozpoczęcia prac 10 czerwca 2015r.

Termin zakończenia prac 15 października 2015r.

Wykonano w stanie surowym łącznik wraz z salą lekcyjną o pow. 38,93m2 i magazynkiem o pow. 17,79m2 pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem magazynu sprzętu szkolnego o kubaturze 373,10m3.


 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie przy ul. Poprzecznej 27

Wykonawca: Prace Ogólnobudowlane Remonty i Wykończenia Jacek Kuciński Brzóza, ul. Przecinka 7, 26-903 Głowaczów

Całkowity koszt wykonania: 397 068,88zł

Prace termomodernizacyjne dofinansowane z Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014

Termin rozpoczęcia prac 12 stycznia 2015r.

Termin zakończenia prac 19 czerwca 2015r.

Wykonano:

ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć gr. 14cm na pow. 210,0m2,

ocieplenie cokołu płytami styropianowymi o zwiększonej odporności na wodę i wilgoć gr. 14cm wraz z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową z tynku mozaikowego drobnoziarnistego na pow. 112,0m2,

ocieplenie ścian powyżej cokołu płytami styropianowymi frezowanymi gr. 14cm, wraz z wykonaniem elewacji z tynku typu baranek samooczyszczający silikatowy nanoporowy z fotokatalizą na powierzchni 1 595,94m2

wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi z profili metalowych malowanych proszkowo z wypełnieniem szybami termicznymi.


 

Ograniczenie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów

Wykonawca: AW-TERM Aneta Wolska ul. Kosmonautów 3, 41-250 Czeladź

Całkowity koszt wykonania: 14 764,33zł
w tym:
ocieplenie stropu nad budynkiem głównym Zespołu Szkolnego w Cegłowie przy ul. Poprzecznej 27 – 12 348,76zł
ocieplenie stropodachu nad wejściem do budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie, Piaseczno 152 – 2 415,57zł

Termin rozpoczęcia prac 11 grudnia 2015r.
Termin zakończenia prac 15 grudnia 2015r.

Zakres prac obejmował:

  1. ocieplenie stropu nad budynkiem głównym Zespołu Szkolnego w Cegłowie przy ul. Poprzecznej 27 poprzez wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej poziomej układanej ręcznie, metodą nadmuchu o grubości 15cm (gęstość nasypowa min. 25kg/m3 warstwa nasypowa min. 19cm) – 698,26m2.

 

  1. ocieplenie stropodachu nad wejściem do budynku Zespołu Szkolnego w Piasecznie – Piaseczno 152 poprzez rozbiórkę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi (dla wykonania izolacji wełną) i ponowne pokrycie dachu nad wiatrołapem z blachy ocynkowanej trapezowej oraz wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej poziomej układanej ręcznie, metodą nadmuchu o grubości 15cm (gęstość nasypowa min. 25kg/m3 warstwa nasypowa min. 19cm) – 43,06m2.

 

Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych

Wykonawca: Energodomy Sp. z o.o. Plac gen. Józefa Hallera 5 lok. 27, 03-464 Warszawa.

Całkowity koszt wykonania: 424 662,74zł

Termin rozpoczęcia prac 22 kwietnia 2015r.

Termin zakończenia prac 15 czerwca 2015r.

Prace poległy na wykonaniu na działce o nr ewidencyjnym 95/2 w Kiczkach Pierwszych na której znajduje się budynek Domu Ludowego robót polegających na;

  1. wykonaniu ocieplenia zewnętrznego budynku, ze styropianu i wełny mineralnej na pow. 704,45m2. Wysokość budynku do 12m
  2. wymianie istniejących obróbek blacharskich rynien i rur spustowych,
  3. urządzeniu placu zabaw dla dzieci na pow. 125,00m2,
  4. utwardzeniu terenu kostką brukową na pow. 1 214,00m2,
  5. wykonaniu nawierzchni boiska na pow. 392,00m2,
  6. wykonaniu zieleni na pow. 1 249,00m2.

 

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Cegłów łączącą ul. Młyńską z ul. Sosnową. Długości wykonanej sieci 231mb. Rurociąg PCV o średnicy 110.

WODOCIAG SWIERKOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego

W listopadzie 2015 r. dokonano oficjalnego odbioru prac związanych z usuwaniem Barszczu Sosnowskiego. Roślina została usunięta metodą mechaniczno-chemiczną co polegało na: mechanicznym usunięciu części naziemnej, a następnie na użyciu preparatu chwastobójczego działającego na wysiewki.

W ramach projektu usunięto Barszcz Sosnowskiego o łącznej powierzchni 15 hektarów. Całkowity koszt zadania wyniósł 75 000,00 zł, gdzie 50% wartości zadania zostało dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji.


Wykonano remont pomieszczenia łazienki w świetlicy wiejskiej w Skupiu

IMAG1179
Łączna wartość inwestycji za wykonane prace 7 711,90zł.
Należność płatna z funduszu sołeckiego wsi Skupie


 

20151217312

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalnię ścieków w Cegłowie” dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 310 772,26 zł.


 

IMG_1293

 

 

 

 

 

 

Oczyszczalnia ścieków w Cegłowie
Kwota dofinansowania: 1.420.897 zł.


 

 

targowisko

 

 

 

 

 

Targowisko Gminne w Cegłowie im. Janusza Adamiaka
Kwota dofinansowania: 784.330 zł.


 

 

20131123_153223

 

 

 

 

 

 

 

Wóz strażacki OSP Mienia

 

DSC03407

 

 

 

 

 

 

 

20032014162

 

 

 

 

 

 

Nowe jednostki straży OSP Cegłów


 

Docieplenie OSP Skupie wraz z nową elewacją. Prace  zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego oraz środków z budżetu Gminy. Wartość prac ponad 15 tys zł.

 

 

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji