Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Informator   »   Mazowiecka Izba Rolnicza
Mazowiecka Izba Rolnicza

Izba rolnicza jest jednostką organizacyjną samorządu rolniczego działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji .

Izba Rolnicza województwa mazowieckiego nosi nazwę „Mazowiecka Izba Rolnicza”.

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz. U. Nr 1 z 1996 r poz.3, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 1998r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126) oraz niniejszego Statutu.

Członkami Izby są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i płacące ten podatek na terenie województwa mazowieckiego;
  • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych i płacące ten podatek na terenie województwa mazowieckiego;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Organami Izby są:
    A. Walne Zgromadzenie
    B. Komisja Rewizyjna
    C. Zarząd
    D. Rady Powiatowe Izby

Kadencja organów Izby trwa 4 lata – licząc od dnia wyborów.

Terenem działania Rady Powiatowej Izby jest obszar powiatu.

Członkami Rady Powiatowej są członkowie izby wybrani w wyborach bezpośrednich w okręgach wyborczych obejmujących obszar jednej gminy.

Członkami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej z terenu gminy Cegłów są:

  1. Janusz Dziugieł
  2. Dariusz Uchman

Mazowiecka Izba Rolnicza

Parzniew, ul. Wolności 2

05-804 Pruszków

tel.

e-mail – weso@mir.pl

biuro czynne w godz: 7:30-15:30

Mazowiecka Izba Rolnicza O/Warszawa

Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Warszawa

Parzniew, ul. Wolności 2

05-804 Pruszków

Tel.

e-mail – wars@mir.pl

biuro czynne w godz: 7:30-15:30

 

http://www.mir.pl; e-mail: weso@mir.pl

Dyrektor Biura – Sławomir Błażejczyk

Z-ca Dyrektora – Anna Górska

Więcej informacji: www.mir.pl

 

WAŻNE INFORMACJE

Komunikat

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji