Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Woda i ścieki   »   Dokumenty do pobrania
Dokumenty do pobrania

Ustalanie ogólnych i technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do wspólnej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

 

  • ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa  prawna:

  • art.152-153, art.378 ust.3 pkt3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (Dz.U z 2018r. poz. 799),
  • Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 2 lipca 2010roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz.880)
  • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U z 2018r poz. 1044)

Załączniki:

  1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków lub kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
  2. Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu;
  3. Kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Uwagi:

  • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
  • Eksploatujący oczyszczalnie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
  • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Opłaty: 

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia

Zwolnione z opłaty są  przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podst. prawna:  art.2 , ust. 1pkt. 2 ww. ustawy) .

 zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji