Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Opieka nad zwierzętami   »   Koła łowieckie
Koła łowieckie

 

Koło Łowieckie Jedlina Informacja o polowaniu

Grafik polowań koła łowieckiego Jedlina na sezon 2017-18

Grafik polowań koła łowieckiego Batalion na sezon 2017 – 18

Grafik polowań koła łowieckiego Mińsko Mazowieckiego na sezon 2017-18

Grafik polowań Nadleśnictwo Mińsk na sezon 2017-18

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późń. zm.) koła łowieckie obowiązane są do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionego obwodu łowieckiego. Szczegółowy tryb przeprowadzania szacowania wstępnego oględzin i (lub) szacowania ostatecznego szkód określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45, poz. 272).

W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:

-           tereny w granicach administracyjnych miast i wsi;

-           tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości;

-           budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowych i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY

Wniosek poszkodowanego powinien zawierać:

  1. Dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z kontaktowym numerem telefonu
  2. Lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina,, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody)
  3. Rodzaj szkody
  4. Szacunkowy rozmiar strat powstałych z tego tytułu

Wnioski należy kierować pod adres lub numer telefonu:

W granicach obwodu łowieckiego nr 425

Koło Łowieckie „JEDLINA”

Bogdan Golcew tel. 515 089 456

Mienia 84, 05-319 Cegłów

 

Osobami uprawnionymi do szacowania szkód są:

Pan Krzysztof Bakuła

Pan Michał Budzyński

Pan Henryk Witkowski

Pani Beata Guściora

 

W granicach obwodu łowieckiego nr 432

Koło Łowieckie BATALION

W związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego

„Batalion” z dnia 22 kwietnia 2017 r.

Został wprowadzony nowy adres Koła:

Koło Łowieckie „Batalion”

ul. A. Struga 15

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Skład Zarządu K.Ł. „Batalion” wchodzą:

Prezes –

Pan Jerzy Pilchowski,

tel. 606 312 368

Łowczy

Pan Łukasz Ositek

tel. 665 731 256

Sekretarz

Pan Adam Małecki,

tel. 510 748 868

Skarbnik

Tadeusz Gryglas

tel. 604 525 610

Członek zarządu

Krzysztof Lamtschek

tel. 604 134 188

Członek zarządu

Artur Ruciński

tel.  606 838 782

 

W granicach obwodu łowieckiego nr 410 ( Pełczanka, Rudnik)

Koło Łowieckie Mińsko-Mazowieckie

Henryk Wadas tel. 664 133 201

Pełczanka 108, 05-319 Cegłów

Zgłaszanie szkód:

Zgloszenie_szkody_w_uprawach wniosek

cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę