Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Nowy system gospodarki odpadami   »   Prawo lokalne
Prawo lokalne

Prawo lokalne

System gospodarki odpadami w gminie Cegłów regulują następujące uchwały:

Uchwała nr XLV/367/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

http://www.bip.ceglow.pl/?c=328

Uchwała nr XLV/368/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1487

Uchwała nr XLV/369/17 w sprawie zmiany określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1488

 

Uchwała nr XLI/331/17 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1382

Uchwała nr XLI/330/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XVI/120/15 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.bip.ceglow.pl/?a=1383

Uchwała Nr XVI/115/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Cegłów

http://bip.ceglow.pl/?a=764

Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. Regulamin

Uchwała Nr XVI/119/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://bip.ceglow.pl/?a=769

Uchwała Nr XVI/120/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://bip.ceglow.pl/?a=770

Uchwała Nr XVII/138/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy

http://bip.ceglow.pl/?a=812

Uchwała Nr XVII/137/15 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/121/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów

http://bip.ceglow.pl/?a=811

Uchwała Nr XVII/136/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

http://bip.ceglow.pl/?a=810

Uchwała Nr XVII/135/15 w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/122/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego

http://bip.ceglow.pl/?a=809

Uchwała Nr XVIII/151/15 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej Rodziny

http://bip.ceglow.pl/?a=832


pdf_iconUCHWAŁA Nr XXVI/133/09 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cegłów na lata 2009-2032”

pdf_iconZałącznik do uchwały: „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Cegłówna lata 2009-2032”

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji