Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Gospodarka niskoemisyjna
Gospodarka niskoemisyjna

Gmina Cegłów w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cegłów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej,  zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą dokumentu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla działań w okresie programowania 2014-2020. Do prawidłowego wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a co za tym idzie do zaplanowania realnych działań na terenie Gminy, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych.

 

Plik do pobrania:

PGN Cegłów

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji