Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gmina Cegłów   »   Strategia rozwoju Gminy
Strategia rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023

Podczas XVII sesji Rady Gminy Cegłów w dniu 10 grudnia 2015 r., podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023.

Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Dokument zawiera syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonalnego Gminy w zakresie sytuacji społeczno – ekonomicznej, bilansu strategicznego sił i słabości wraz z analizą SWOT. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonowania Gminy Cegłów na najbliższe lata ze wskazaniem jej  wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy rozwojowych. Ponadto dokument odnosi się do spójności i zbieżności z  obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi opracowaniami strategicznymi na szczeblu gminnym, regionalny i krajowym.

Przedmiotowy dokument daje również możliwości tworzenia warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015-2023 jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki, a jej opracowanie było niezbędne do uporządkowania myślenia o rozwoju, sprawiając by działania niezależnych od siebie podmiotów i środowisk były koordynowane i łączone. Dokument ten ułatwia lokalnym władzom rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i prawnych, jak również racjonalne organizowanie przyszłych działań, w szczególności odkrywanie i uruchamianie niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych.
Ważnym elementem procesu tworzenia Strategii były konsultacje społeczne. W celu dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej procedura uspołecznienia dokumentu zakładała bezpośredni udział mieszkańców w jego tworzeniu już na etapie formułowania wizji i celów strategicznych poprzez m.in. przeprowadzenie ankietyzacji, wywiadów i rozmów bezpośrednio z mieszkańcami i władzami Gminy. Takie rozwiązanie umożliwiało wszystkim zainteresowanym aktywny udział w kreowaniu kluczowych dla Gminy kierunków rozwoju. Konsultacjom społecznym poddany został również projekt Strategii Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023.

Strategia Gminy Cegłów

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji