Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów

 

kanalizacja2

 

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów

Cel projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez modernizację gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów

Beneficjent: Gmina Cegłów.


 

Zgłaszanie informacji o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych przy realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów”:


 

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy kanalizacji

20 grudnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienia, Gmina Cegłów” pomiędzy Gminą Cegłów, a Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana wartość projektu wynosi 5 331 548,13 zł, z czego wartość dofinansowania 3 684 403,17 zł.

Umowę z ramienia Gminy Cegłów podpisali: Wójt Gminy Marcin Uchman oraz Skarbnik Milena Dąbrowska, a ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca POiIŚ Prezes Zarządu Kazimierz Kujda wraz z p.o. Głównego Księgowego Januszem Topolewskim.  Przy podpisywaniu umowy uczestniczyła również Senator RP Maria Koc.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w ramach uzyskanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ramach projektu Gmina Cegłów w roku 2018 wybuduje kanalizacje sanitarną o łącznej długości ok. 12 km w miejscowościach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i części miejscowości Mienia. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 331 548,13 zł, z czego dofinansowanie wynosi 3 684 403,17 zł.

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji