Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Aktualności   »   Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Cegłów – 2018
Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Cegłów – 2018
Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Cegłów – 2018
8 sty 2018

Mieszkańcy Gminy Cegłów zainteresowani dofinansowaniem do wymiany starego kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji. Deklaracje należy składać  do momentu ogłoszenia programu przez WFOŚiGW w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ogłoszenia naboru wniosków na rok 2018 przez WFOŚiGW zarówno termin składania deklaracji jak i szczegółowe dane dotyczące dofinansowania mogą ulec zmianie.

„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

Wielkość dofinansowania (dane z 2017 roku):
- do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł (brutto) na jednego korzystającego bezpośrednio z przyznanej dotacji (przykład wyjaśniający w dalszej części).

Koszty kwalifikowane (czyli koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie (dane z 2017 roku):
- koszt zakupu kotła oraz czujnika tlenku węgla – czadu (bez elementów dodatkowych takich jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik).

Koszty niekwalifikowane (czyli koszty nieobjęte dotacją) (dane z 2017 roku):
- elementy dodatkowe do kotła takie jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik,
- koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
- demontaż starej instalacji źródła ciepła,
- zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
- roboty instalacyjne wewnątrz obiektów- modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
- koszt przyłącza do sieci,
- rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
- koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Rodzaje przedsięwzięć (czyli co można zrobić w ramach programu) – modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. (dane z 2017 roku):
- wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, (z wyłączeniem palenisk na eko-groszek).

Uwaga – wyłączenia (dane z 2017 roku):
- projekt dotyczy wymiany pieca, a nie wyłącznie zakupu (trzeba mieć stary piec żeby można było go zmodernizować- inf. dla osób, które rozpoczynają budowę);
- dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek!;
- w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza! Kryterium to dotyczy również okresu 5 lat po zrealizowaniu zadania, pod rygorem utraty całości kwoty dofinansowania;
- program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych!

Ostateczny termin podłączenia i uruchomienia kotła przez mieszkańca:
- kocioł musi działać (inwestycja zamknięta) najpóźniej do 05.11. 2017 r. (termin może ulec zmianie)

Podsumowując:

Zadania gminy:
- pozyskanie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie
- wybór dostawcy, który dostarczy piec (zgodny z preferencjami mieszkańca), na nieruchomość mieszkańca.

Zadania mieszkańca:
- organizacja prac i zatrudnienie odpowiednich osób (np. hydraulika,)
- poniesie koszt zakupu pieca (i czujnika czadu) w części nieobjętej dotacją (tzn. 25% kosztu, bądź – w przypadku, gdy wysokość dotacji przekroczy 5 000 zł – różnicę między całkowitym kosztem zakupu źródła ciepła a kwotą 5 000 zł) ,
- poniesie całość kosztów związanych z robotami i montażem nowego pieca oraz utylizacją starego pieca.

Przykład:
Mieszkaniec planuje zakup kotła i czujnika czadu za 5.000 zł brutto wg programu dotacja wynosi 75%, ale nie więcej niż 5.000 zł czyli mieszkaniec otrzymuje dotację: 75% x 5.000 = 3.750 zł . Natomiast 25% opłaca sam, czyli 1.250 zł. oraz pozostałe koszty wynikające z montażu itp.
Mieszkaniec planuje zakup kotła i czujnika czadu za 9.000 zł brutto wg programu dotacja wynosi 75%, ale nie więcej niż 5.000 zł czyli mieszkaniec otrzymuje dotację maksymalną, czyli: 5.000 zł. Natomiast pozostałą część opłaca sam, czyli 4.000 zł oraz pozostałe koszty wynikające z montażu itp.
Zakup kotłów realizowany będzie przez Gminę po wyborze najkorzystniejszej oferty o ile Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzieli dofinansowania.
Co zrobić, aby zgłosić chęć skorzystania z programu:
Wypełnić deklarację i w pełni uzupełnioną dostarczyć do Urzędu Gminy Cegłów w terminie do dnia 31 stycznia br. (termin może ulec zmianie)

Co dalej po złożeniu deklaracji:
- Zgłoszenia będą rozpatrywane i analizowanie – proszę czekać na kontakt z naszej strony.
- Z zakwalifikowanymi osobami zostanie podpisana umowa regulująca zobowiązania wynikające z dostawy kotła.
- Gmina rozpocznie działania zmierzające do wyboru dostawcy i uzyskania dofinansowania.

Uwaga:

- Gmina zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji programu w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Przez 5 lat po rozliczeniu projektu kocioł jest własnością Gminy Cegłów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Urzędzie Gminy Cegłów, pokój nr 16 w godz. pracy urzędu, lub pod nr tel. (25) 759 59 48 wew. 51.

akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę