Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów

logo_8.3

 

 


http://www.e-gminaceglow.pl/ 

 

 


 

,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów”

Gmina Cegłów zakończyła realizację projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” dofinansowanego w ramach działania 8.3. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion”, osi projektowej 8.
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” ze środków programu innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem ogólnym projektu było zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności.
Uczestniczące w projekcie 50 gospodarstw domowych oraz 3 jednostki podległe, uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu
oraz na okres 5 lat po jego zakończeniu.

Zakres projektu obejmował m. in.:

  • Zakup 50 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych
  • Zakup 50 drukarek dla gospodarstw domowych
  • Zakup oprogramowania dla zestawów komputerowych w gosp. domowych
  • Udostępnienie Internetu dla gosp. domowych objętych projektem
  • Zakup 62 zestawów komputerowych dla jednostek podległych
  • Zakup 10 laptopów dla jednostek podległych
  • Zakup 3 drukarek dla jednostek podległych
  • Zakup oprogramowania dla zestawów komputerowych w jednostkach podległych
  • Przygotowanie 2 spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy

Koszt realizacji projektu to : 576 712,89 zł 100% środków unijnych

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji